Oslo mot 2030

Del : fbtw

Ifølge SSB bor det omtrent 635 000 mennesker i hovedstaden i dag. Dersom fremskrivningene stemmer, vil Oslo være nær en millionby i 2030.

Kommuneplanen Oslo mot 2030 er nettopp lagt ut på offentlig høring. Byrådets plan for å møte befolkningsveksten beskrives med høyere, tettere og grønnere av Aftenposten.

Kommunen trenger anslagsvis 100 000 nye boliger innen 2030. Rundt 40 000 av disse skal plasseres i sentrum og nær fjorden. Marka er fredet. Det samme er parkene og andre grøntområder.

– Tetthet trenger ikke å være negativt. Ny boliger skal bygges nært kollektivtilbudet, noe som gir nærhet til transport, barnehager, skoler og butikker, sier byutviklingsbyråd, Bård Folke Fredriksen.

Byrådet vil også bremse biltrafikken og prioritere buss, trikk og bane. Veksten i persontransport skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gange, står det i kommuneplanen.
– Det skal ikke være nødvendig med bil i Oslo, sier miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby.