Oslo nærmere OL

Del : fbtw

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har utpekt Oslo som kandidat til OL i 2022 sammen med Beijing i Kina og Almaty i Kasakhstan.

IOC vektla at byene har tenkt igjennom en bærekraftig utvikling for anleggene etter at vinterlekene er over. 

Men Oslo trenger en statsgaranti på 35 milliardar kroner for å fortsette kampen. Stortinget tar stilling til garantien i høst, skriver NRK.

Denne summen kan bli noe lavere, dersom sponsorinntekter og tv-inntekter fra IOC blir mer enn Oslo har budsjettert med.

Dersom Stortinget gir statsgarantien som trengs, må det leveres en ny og endelig søknad i januar 2015. 

Det er en rekke delte meninger rundt temaet OL i Oslo 2022. OHF, herunder Gunnar Larssen, mener at et OL i Oslo vil være et viktig løft for både landet, regionen og Oslo. Det vil bli en viktig dugnad til «lavpris», i forhold til den utvivklingen vi har sett så langt, i tillegg til at etterbruken vil komme de neste generasjoner til gode.

1. juli 2015 offentliggjør IOC hvem som blir vinnerbyen av OL og Paralympics.