Oslo sentrum i 2017

Del : fbtw

Oslo sentrum har vært preget av store og mange byggeprosjekter i de senere år. Prinsensgate, Torggata, Stortinget, Bjørvika – listen er lang over store og viktige prosjekter. De fleste gir god verdi til byen vår, men det er viktig at handel og næringsliv ikke blir skadelidende i gjennomføring av prosjekter, eller når hverdagen kommer igjen. Dessverre har vi også hatt flere negative opplevelser, og vi ber derfor våre medlemmer være aktive til å involvere foreningen så tidlig som mulig når dere ser utvikling som vil kunne skade handel og næring på kort og lang sikt.

Bilfritt byliv

I 2017 er det varslet flere konkrete tiltak i prosjektet Bilfritt Byliv. Vi arbeider tett mot både byens politiske og faglige ledelse, for å sikre at tiltakene tar best mulig vare på handelen og medlemmene våre. Det er varslet et større reguleringsarbeid for hele området i sentrum, og et oppstartsnotat ble nylig presentert av Plan- og bygningsetaten. Vi har løpende kommunikasjon med kommunen om dette.

Møte med Raymond Johansen

Vi har også bedt Oslos byrådsleder Raymond Johansen (AP) delta med en større innledning om handel i sentrum og Bilfritt Byliv i et åpent møte hos OHF i 21. mars i år. Vi håper du har tid og lyst til å komme til oss på dette møtet. Ulike bransjer (detaljhandel, servering, opplevelser, tjenester) har ulike behov i forbindelse med transport av personer, tjenester og varer. Hvordan vil prosjektet Bilfritt Byliv håndtere disse behovene, er et avgjørende problem for utviklingen av sentrum. Vi har utfordret byrådslederen til å adressere dette og flere andre spørsmål.
Blant øvrige temaer vi ønsker blir tatt opp, er hvordan permanente og midlertidige tiltak vil bli planlagt og utført, og hvordan vil lokalt næringsliv i den enkelte gate eller torg bli konsultert før enten gateparkering blir fjernet, eller annen trafikkregulering skjer. I tillegg ønsker vi tilslutning til vårt forslag om å etablere en metode der Oslo kommune fortløpende måler hvordan tiltak, endringer og annen forvaltning skader eller fremmer handel. Se mer om forslaget vårt her.

Storgata bygges om

Storgata er nå i «spill» – det vil si at Oslo kommune har lagt frem sitt forslag på ny reguleringsplan for Storgata mellom Kirkeristen og Hausmannsgate. Forslagene er omfattende, og vil endre gaten vesentlig. Bilkjøring vil bli stanset, og varelevering vil bli vanskeligere. Du kan lese mer om forslaget her. OHF vil gi sin høringsuttalelse innen 31.januar, og om du har innspill håper vi å høre fra deg!

Trikken i Oslo

Oslo Sporveier har flere andre prosjekter underveis – både store og mellomstore. Vi skrev nylig om dette på vår nettside, og vi vil minne om denne artikkelen her. Nært forestående er et reguleringsforslag fra kommunen om Kristian Augusts gate, der nye trikkeskinner skal legges – men også fjerne varelevering, biladkomst til bygg og annet.

Byrådet har ellers varslet at det kommer et prinsippforslag om holdeplasser i Oslo innen utløpet av mars i år. Utformingen av holdeplasser, antall, og hvordan de stimulerer folk til å bruke byen er viktig for næringslivet, og OHF venter med interesse på denne saken.