Oslo stenger ned

Del : fbtw

Smittetallene øker i hele Norge og særlig i Oslo. Dette fører til at Byrådet i Oslo innfører en sosial nedstengning av byen fra mandag kl. 2400. 

– Vi forstår behovet for sosial nedstenging, og setter også pris på byrådslederens uttalelser om omsorg for handel og serveringsvirksomheter i Oslo, sier adm. dir. Bjørn Næss i OHF.

Å forby skjenking av alkohol er i prinsippet det samme som å stenge aller serveringssteder med skjenkebevilling.

– Vi oppfatter at byrådets tiltak om å stanse skjenking av alkohol, som en krok på døren for utesteder og serveringssteder med skjenkebevilling. For bransjen blir dette i praksis et pålegg om næringsforbud. Det er derfor viktig at myndighetene erkjenner et ansvar for disse bedriftene som midlertidig må stenge dørene, sier Næss.

Det er en kritisk tid for handelsnæringen og serveringsbedriftene i Oslo, og særlig sentrum. Vår erfaring er at alle som driver næring i sentrum ønsker å bidra for å bekjempe viruset, men vi må forvente at myndigheter som pålegger oss svært tunge byrder, blir med på å holde handel og servering i live gjennom krisen. Det blir nå et økt avstandskrav mellom ansatte og kunder i butikker, noe som vil kreve mye av butikkene – ikke minst i adgangskontroll.

– Vi er veldig bekymret for konsekvensene hva to-meters-regelen vil bety for butikkene og kjøpesentrene, kommenterer Næss og understreker at Oslos butikker og serveringssteder er trygge og seriøse og gjør sitt aller ytterste for å følge de til enhver tid gjeldene smittevernreglene.

Dette er tiltakene som innføres i Oslo:

  • Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys.
  • All fritidsaktivitet for voksne stenges.
  • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek.
  • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.
  • Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene.
  • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på cuper og turneringer, heller ikke utenbys.
  • Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten.
  • Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold.

Myndighetene må bidra

Videre er OHF opptatt av at når smitten på et tidspunkt er borte, må også myndighetene bidra økonomisk til å gjenskape handel- og serveringsstedene. Vi mener det er to grep som Oslo kommune kan sette verk på egenhånd:

  • Alle serveringssteder må få generell adgang til å servere og skjenke utendørs, der det er fasiliteter, slik at både noe økonomisk aktivitet kan opprettholdes samtidig som det garanteres mot smitte. Dette må gjelde vinteren gjennom, og ikke bare de tre ukene som forbudet skal gjelde.
  • Faghandel og dagligvare som må innføre nye tiltak som krever bemanning og utstyr, må få direkte økonomisk støtte til å gjennomføre disse tiltakene.