Osloanalysen 2018

Del : fbtw

Osloanalysen 2018 og Handelens 4 bud er klare for salg.


Osloanalysen

Osloanalysen er basert på omsetningstall og er den mest omfattende analysen av handelen i Oslo og Akershus. Her er noen av hovedfunnene:

 • Omsetningsvinnere er bydel Ullern, Vestre og Nordre Aker
 • Sentrumshandelens dekningsgrad sank fra 2016 – fra 17,2 til 16,6 prosentpoeng.
 • Detaljhandelen, servicebedrifter og serveringsbedrifter i Oslo står for anslagsvis 51 prosent (84 milliarder kroner) av osloinnbyggernes private forbruk.
 • Samlet antall ansatte i de 13 099 virksomhetene i Oslo og Akershus var 109 516.
 • Groruddalen hadde størst omsetningsvekst i prosent for butikkhandelen, mens Oslo Syd hadde lavest veksttakt. For bransjeområdet mat- og drikkevarer hadde Sentrum lavest vekst.
 • Indre by (untatt sentrum) hadde 59,4 prosent av serveringsomsetningen i Oslo. For Sentrum var andelen 26,1 prosent.
 • Serveringsvirksomhetene i Sentrum hadde sterkest omsetningsvekst i 2017 med 9,0 prosent.
 • Serveringsbedrifter i hele Oslo og Akershus hadde en omsetningsvekst på 8,6 prosent, også her betydelig over landsgjennomsnittet på 4,8 prosent.
 • Virksomhetene innen bil- og båthandel økte omsetningen med hele 16,0 prosent, sammenlignet med 6,6 prosent for Norge.
 • Netthandelen økte med 12,7 prosent i Oslo, mot et landsgjennomsnitt på 13,4 prosent.

Se livesending fra presentasjonen av Osloanalysen 2018 

 

Årets bransjevinnere

Økende svenskehandel påvirker omsetningen

Oslo og Akershus har lavere dekningsgrad innenfor dagligvare og kiosker i enn landsgjennomsnittet. For nesten alle bransjer bortsett fra denne har Oslo og Akershus dekningsgrad større enn landsgjennomsnittet.

– Det er rimelig å anta at forklaringen på dette, er den betydelige handelslekkasjen til Sverige, uttaler  Lars Fredriksen, utviklingssjef i Oslo Handelsstands Forening.

Handelens 4 bud

Handelens 4 bud er en forbrukerundersøkelse foretatt i mai 2018, med fokus på forbrukeratferd. Den viser blant annet konverteringen av kunder mellom servering, handel og service, samt hvilket transportmiddel som brukes når man skal handle varer (utenom dagligvarer). Her er noen av funnene:

 • Det har vært en økning med 7 prosentpoeng i antall handlende med sykkel i Oslo fra 2013.
 • Cafe og lett servering er det som gir høyest konvertering av kunder til butikk i Oslo og Akershus: 60 prosent.
 • Teater og opera konverterer minst kunder til butikk, kun 6 prosent.
 • 57 prosent av kundene shopper alene.
 • Nordmenn bruker lite av arbeidstiden til handel. Kun 7 prosent av kundene oppgir at de handler i arbeidstiden.
 • Oslo og Akershus har 21 prosent lavere bilandel ved handelsreiser (untatt kjøp av dagligvarer) enn resten av landet.
 • De med høyest lønn sykler sjeldnest av alle ved handelskjøp.

 

Se livesending fra presentasjonen av Handelens 4 bud

 

I rapporten Handelens 4 bud finner du viktig forbrukerdata om blant annet:

• Handleadferd
• Hva som vektlegges ved valg av handelsted
• Forbrukerpreferanser
• Hva slags transportmidler bruker de ulike målgruppene
• Handelens 4 bud
• Lojalitet ovenfor merkevarer
• Hvem er de fem shoppetypene
• Kundeopplevelse
• Psykografiske data (personlig adferd og geografisk beliggenhet)

Pris:
Osloanalysen 3 999,- for medlemmer 5 999,- for ikke medlemmer eks. mva
Handelens 4 bud: 1 999 for medlemmer 3 999 for ikke medlemmer eks. mva

Kontakt


lars_farger_web_e3c0cc18b5da813b

Lars Fredriksen

Utviklingssjef
Oslo Handelsstands Forening
Telefon 911 25 206