Oslos gater – byens pulsårer og livsgrunnlag!

Del : fbtw

Gater og fortau i Oslo er gjenstand for en viktig diskusjon i kommunens utkast til «ny gatenormal», som nå er ute på høring.

For handel, næringsliv og servering er gater i Oslo av enorm betydning. Gatene kan fremme eller hemme det vi kaller «footfall» – dvs. mobilitet for gående. Gatene kan hindre eller gjøre det enkelt å levere varer og tjenester, og plassering av de samme gatene kan avgjøre om det kan bli uteservering eller markedsaktivitet simpelthen ut fra om det er sol eller skygge, lyst eller mørkt, trikkestopp eller ikke.

Mobilitet

Oslo kommunens 210-siders dokument om ny gatenormal er ikke lett tilgjengelig Det er likevel enkelt å finne prinsipielle spørsmål som alle kan vurdere. Blant de viktigste, sett fra OHFs side, er diskursen om mobilitet.

Fra notatet:  

«Mobilitet handler om hvordan mennesker, varer og tjenester forflytter seg i et effektivt og tilgjengelig system.»

Mobilitet har i lang tid vært det viktigste temaet for OHFs medlemmer, og anses som den viktigste lokalpolitiske faktor for å styrke lokalt næringsliv. Mobilitet har også en kortere definisjoner enn den anført fra dokumentet, nemlig «enkelt å bevege». Vi er store tilhengere av å gjøre ting enkelt, og dette bør være en ledestjerne for byens utvikling og drift av gatenettet.

Blant en lang rekke problemstillinger som dokumentet nevner, er det særlig to som fortjener særlig oppmerksomhet.

  • Hvordan vil ny teknologi kunne bli brukt for å styrke markedsplassene og gatene i fremtidens Oslo?
  • Hvordan skal offentlige gater brukes for å støtte en aktiv markedsplass for verdiskaping, handel, servering og arbeidsplasser?

Teknologi

Kommunens utkast fokuserer på spørsmål om universell utforming når temaet teknologi blir brakt på banen. Dette er viktig, men spørsmålet om teknologibruk er vesentlig mer omfattende enn dette.

  • Data / informasjon om bybrukere.
  • Transportmidler.
  • Skilting og informasjon.
  • Miljø- og klimaavtrykk.

Verdiskaping

Fra notatet:

«Kan gaten bidra til byliv med næringsdrivende som trekker handel og servering ut i det offentlige byrommet?»

Dette er et spørsmål vi er glad for at kommunen stiller. Vi mener det er kritisk for byens eksistens. Det er samtidig ikke tilstrekkelig, for gatenormalen og gatebruken har ikke bare betydning for når våre medlemmer trekker sin butikk ut på gaten, den er også av avgjørende betydning for hvordan kunder og gjester kommer til utsalgsstedet året rundt.

  • Gategrunnleie., sesongvariasjon, ulike typer tilbud)
  • Skilting og informasjon.
  • Varelevering.

Alle kan gi innspill til den nye gatenormalen og høringsfrist er 7. juni. OHF vil sende en uttalelse og mottar gjerne innspill fra medlemmene om hva dere mener bør vektlegges. For at vi skal kunne jobbe innspillene inn i vår uttalelse, ber vi om at de sendes oss innen 2. juni. Innspill kan sendes per e-post til næringspolitisk direktør Jon Anders Henriksen 

Her kan du lese utkastet til ny gatenormal for Oslo