Oslos omdømme

Del : fbtw

Daglig leder Rune Røiseland i Ordkraft har utført undersøkelsen på vegne av Virke.

– Gjennomgående kan vi si at godt voksne er mest positive til Osloregionen, mens det er større skepsis blant unge, sa han.

– Denne forskjellen er svært interessant. Vi må spørre oss hva den unge generasjonen er ute etter og gjøre regionen spennende for de som faktisk er herfra. Oslo mangler en tydelig profil, sa Eli Gimsby, direktør for Oslo-OL i 2022.

Av de åtte regionene som er målt i barometeret, så vurderer flest eksterne respondenter at Osloregionen har det beste tilbudet innen samferdsel, offentlige tjenester, kultur og interessante jobber for folk med høyere utdanning.
Regionen scorer dårlig på lav kriminalitet, trygt sted å bo i eller et godt sted å vokse opp. Selv om Omdømmebarometeret 2013 viser at samtlige regioner har opplevd en tilbakegang på flere områder, så svekkes Osloregionen minst. 
– Bare en tredjedel kan tenke seg å arbeide i hovedstadsområdet. Stavanger og Trondheim står sterkere i folks hoder. Oslo har et bredt og unikt karrieretilbud. Det er en gåte for meg hvorfor ikke enda flere vil flytte, studere og jobbe her, sa Røiseland. 
– Oslo er i vekst og langt fremme. Barometeret er en bekreftelse på at folk sier en ting og gjør noe annet. Jeg synes det hadde vært mer interessant å vite hvorfor folk velger Stockholm og København fremfor Oslo, sa forfatter og urbanist Erling Fossen. 
Når det gjelder kriminalitet, opplever 74 prosent av respondentene utenfor Oslo at det er mye kriminalitet i regionen. 67 prosent av Oslobefolkningen deler dette.
– Det kan være medieskapt og feil statistisk, men like fullt opplever folk det slik, understreket Røiseland. 
– Storby står på agendaen, og folk vil se en større prioritet av Oslo i politikken fremover. Jeg skal fortsette å jobbe for en smart, trygg og grønn hovedstad, så får dere arrestere meg om jeg ikke lykkes, sa Kristin Vinje, Stortingsrepresentant for Høyre.