På by’n med Kapur

Del : fbtw

For å opprettholde et mangfold blant butikker og serveringstilbud i sentrum – må vi bruke dem! Nettopp nå er det viktig politikerne forstår hvordan de kan bidra for å få folk til byen og stimulere handelen. Det var derfor ekstra motiverende å ta med leder av Stortingets finanskomité, Mudassar Kapur (H) en tur på byen.  

Vårt mål er et levende sentrum og korona-situasjonen med fortsatt mange på hjemmekontor og smitteverntiltak har bidratt til at bylivspolitikk er mer aktuelt enn noen gang.

Beliggenhet gir utslag

Vi startet med møte hos Erik Tronbøl, eier og leder av Concept Restaurants, hos Delicatessen på Aker Brygge. Tronbøl, som også er deltaker i OHFs serveringsgruppe, ga en oppdatering på hvordan serveringsbransjen klarer seg gjennom koronakrisen. Han delte innsikt i bransjen, og blant annet forskjellen mellom sentrum i Oslo og øvrige deler av landet. Med restauranter både innenfor og utenfor Ring 1, er det tydelig at det er de sentrumsnære områdene som har mistet flest kunder etter 12. mars. Avgiftspolitikk, bylivspolitikk, serveringsspesifikke spørsmål og hvordan det fortoner seg å være arbeidsgiver i denne situasjonen, var blant mange saker som ble løftet opp.

Etter en tur gjennom sentrum, fikk Kapur følge av partifelle Anne H. Rygg, nestleder i Oslo bystyres finansutvalg, på møte hos Oslo City som er den del av Steen & Strøm. Her var senterleder Laila Sønstevold vertskap sammen med Ketil Wold (COO) og Arnthor Asgrimsson fra Steen & Strøm.

Sentrum har størst nedgang

Steen & Strøm presenterte tall for handel og servering og med kjøpesentre over hele landet, kunne de vise til forskjeller mellom byer i Norge og mellom sentrum og bydelssentra. Teamaer som ble diskutert var blant annet samarbeidet mellom gårdeier og butikk/serveringssted, samt hvordan utøve senterledelse i en koronakrise. Oslo City kunne enkelt bekrefte omsetnings- og besøkstall som blant annet Kvarud Analyse har presentert, og bekreftet den alvorlige situasjonen for handel og servering i Oslo sentrum.

Oslo er i en særstilling når det gjelder negativ koronaeffekt for handel og servering og Høyre uttrykte dyp forståelse for sentrum og storbyproblematikken som både Tronbøl og Sønstevold ga uttrykk for. Kapur og Rygg pekte på at det er både viktig å håndtere krisen slik den påvirker handelen i dag, men aller viktigst, legge til rette rammevilkår som gjør det mulig å drive lønnsom og bærekraftig handel.

Dette er helt i tråd med OHFs mål med å sikre et rikt mangfold i en trygg by som folk bruker!