På vei mot det kontantløse samfunn?

Del : fbtw

En undersøkelse gjennomført av AERA i oktober 2017 viste at så mange som 46 prosent brukte kontanter i løpet av siste uke ved handel i butikk. 85 prosent hadde også brukt bankkort. Kun 15 prosent hadde brukt betaling via mobil. Hvilke regler gjelder for betalingsløsninger i Norge, og hvilke utfordringer medfører digitaliseringen?

Nye betalingsapper og løsninger er under utvikling og 20. juni ble Apple Pay tilgjengelig i Norge. Her er det nok å holde telefonen inntil terminalen i butikken, såkalt kontaktløs mobilbetaling. Banknæringen har vært delt i sin mottagelse, og den norske, bankeide betalingsappen Vipps har allerede 2,7 millioner brukere i Norge.

sgb_hanne_web

Advokatt Hanne Heum, hos SGB Storløkken AS

Kan butikker nekte å ta imot kontant betaling – hva sier regelverket?

Det følger av sentralbankloven § 14 at mynter og sedler er tvungne betalingsløsninger i Norge. Betaleren har som utgangspunkt rett til å betale med kontanter, og mottakeren kan kreve betaling med kontanter. Idet kontant oppgjør kan være uhensiktsmessig, og mottaker heller vil ønske å oppnå effektive og kostnadsbesparende betalingsløsninger, følger det av finansavtaleloven § 38 at betaling normalt kan skje ved overføring av beløpet til mottakerens konto med mindre annet er avtalt eller mottakeren har bedt om utbetaling med kontanter.
En forbruker har, etter § 38 tredje ledd, alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren. Denne bestemmelsen kan ikke fravikes ved avtale til skade for forbrukeren, jf § 2 første ledd. Justisdepartementet har i en fortolkningsuttalelse presisert at bestemmelsen begrenser seg til oppgjør hos betalingsmottakeren. Det innebærer forretningsstedet til betalingsmottakeren der fordringen knytter seg til mottakerens forretningsvirksomhet. Bestemmelsen gjelder derfor i prinsippet ikke kontant betaling når man er utenfor situasjonen med varesalg over disk. Betalingsløsningen kan imidlertid ikke medføre vesentlig merutgift eller andre ulemper for betaleren. Dersom virksomheten ikke ønsker å ta imot kontanter ved omsetning utenfor det faste forretningsstedet, må utformingen av en betalingsløsning tilfredsstille disse kravene.

Kontantløs betaling – utfordringer

Som avsnittet over viser, gir lovgivningen per i dag ikke rom for digital betaling som eneste betalingsform over disk. Også ved bruk av kontantløs betaling utenfor forretningsstedet kan det ligge utfordringer for lansering på det norske markedet der løsningen krever transaksjonsavgifter på en prosentandel av beløpet. Hensyn til effektivitet og tilgjengelighet i betaling må veies opp mot sikkerhet og vern av personopplysninger. I hverdagen etterlater vi oss en stor mengde elektroniske spor, ikke minst gjennom bruk av ulike betalingskort. Bruk av kontanter til kjøp av varer og tjenester er i utgangspunktet ikke mulig å spore og sikrer dermed anonymitet på en bedre måte. Overgang til digitale betalingsløsninger åpner for større grad av overvåkning for myndigheter og kommersielle aktører. Informasjon om folks betalingsmønstre kan misbrukes, havne på avveie eller videreselges til tredjeparter. Det er derfor sentralt at betalingsløsningene er sikre.

Mange har tatt til orde for å sikre retten til å betale med kontanter, og samtidig oppfordret til utvikling av sporfrie betalingsløsninger. EUs personvernforordning (GDPR) innføres i Norge i juli 2018. Med ny personvernlovgivning blir det også innført en plikt til å bygge inn personvern i nye IT-løsninger og applikasjoner. Muligens vil vi med ny teknologi som ivaretar disse reglene se at også lovgiver vil bevege seg mot et kontantløst samfunn?

 

Siste nytt fra OHF finner du her: