Norges største kjøpesenter, Sandvika Storsenter, omsatte for 715 millioner kroner fra uke 46 til og med julaften i 2015.

Pangavslutning på julehandelen

Del : fbtw

Med en ekstra handledag før julaften, tok handelen seg kraftig opp i uke 52. Det samme skjedde i romjula.

Julehandelsindeksen, som er utarbeidet av Kvarud Analyse og omfatter omsetning på 190 norske kjøpesentre, viser en sterk avslutning på fjoråret.

Ekstra handledag

En ekstra handledag før julaften medførte at handelen tok seg kraftig opp i uke 52 (21.-27.12). Omsetningen gikk opp med vel 20 prosent sammenlignet med uke 52 (22.-28.12) i 2014.

Omsetningen de fire siste ukene (uke 49-52) ligger 1,7 prosent over omsetningen i tilsvarende uker i 2014. Omsetningen i de siste 7 ukene (uke 46-52) har økt med 3,2 prosent.

Kjøpesentre vs butikker

Omsetningen i romjula (28.-31.desember) økte med 47 prosent sammenlignet med 2014 (29.-31.12). Den sterke økningen skyldes en handledag ekstra den siste uken i 2015.

Den ekstra handledagen bidro til at omsetningsøkningen fra begynnelsen av uke 46 og ut året økte med 5,6 prosent, mens veksten fra starten av uke 49 og ut året ble på 5,4 prosent.

Korrigert for den ekstra handledagen fra uke 49 til utgangen av desember i 2015 enn i 2014, antas omsetningen i kjøpesentrene i desember å ha økt med rundt 2,5 prosent. Veksten i butikkhandelen var rundt 2 prosent.

Black Friday flyttet omsetning

Både i spesialbutikkene, i butikkene innen «mat og drikke» og i butikkene innen «hus og hjem» økte omsetningen i desember, mens kles-, sko- og veskebutikkene omsatte for mindre i desember i år enn i desember i fjor.

Her er det relevant å hente opp igjen Tore Kvaruds kommentar til lavere omsetningstall i begynnelsen av desember:
– Det ser blant annet ut til at Black Friday (27.november) har flyttet en del omsetning fra desember til november.