Parkeringsfri gir død gate

Del : fbtw

Men høsten 2013 ble parkeringsplassene fjernet. Bymiljøetaten har sperret av plassene med store steinklosser. Dette er ett av etatens mange tiltak for å få trikk og buss raskere gjennom Oslo sentrum.

? Dette er risikabelt med tanke på å beholde en levende by, som blant annet forutsetter en velfungerende handelsstand, poengterer Jon Anders Henriksen, direktør for næringspolitikk i OHF.
Bislett Blomster og Godt Brød  bekrefter begge at langt færre kunder kommer innom nå som p-plassene er fjernet. Førstnevnte butikkeier tror hun må legge ned før sommeren.
Selv om det har negative konsekvenser for næringen i området, mener samferdselsbyråd Guri Melby (V) at tiltaket likevel er riktig å gjennomføre.
Bymiljøetaten vil avvente resultatene fra Thereses gate, før de fjerner parkeringsplasser i Thorvald Meyers gate på Grünerløkka. Men planen er fjerning i løpet av 2014, skriver Aftenposten.