Penga eller kortet?

Del : fbtw

Fysiske penger i form av sedler og mynter er noe som tilhører fortiden. Handel og servering er samtidig helt avhengig av velfungerende betalingsløsninger som kunden og gjesten ønsker å bruke.

OHF følger nøye med på utviklingen av betalingsløsninger i Norge. Regler for betaling må være i tråd med kundens forventninger, men også slik at vi hele tiden bruker best mulig teknologi/løsning.

Flere og flere av våre medlemmer ønsker å forenkle betalingsløsningene, både for å gjøre ting enklere og billigere, men også for å ta i bruk teknologiske nyvinninger. I serveringsbransjen er kontantfritt blitt en ny milepæl, og selv byrådet i Oslo har tatt til orde om at serveringsbransjen bør kunne få lov til å velge selv om de vil bruke kontanter eller ikke.

Flest foretrekker kort og mobil

Respons Analyse gjennomførte for OHF nylig en undersøkelse blant befolkningen, der vi spurte om hvilket betalingsmiddel de ville foretrekke å betale med i butikk.

Resultatene var både nyttige og viktige. For det første ser vi at langt over 80 prosent av innbyggerne faktisk foretrekker å bruke kort og mobilløsninger når de enten er i butikk eller på restaurant. Tilbakemeldinger fra våre medlemmer tilsier at faktiske antall transaksjoner er rundt 90 prosent og at bare en av 10 betaler med kontanter.

Etterhvert som kort- og mobilløsninger blir stadig enklere, bedre og mer innovative, er det ingen grunn til å tro noe annet enn at dette tallet vil stige. Det er altså liten grunn til å bruke store ressurser på kontanthåndtering i fremtiden.  OHF gir derfor honnør til de virksomhetene som tør å gå foran med å innføre nye løsninger i bransjen og støtter dem som kun tar betaling med kort eller mobil. Vel og merke dersom de har tydelig informasjon til sine kunder og gjester om dette. 

Kontanter viktigst i butikk

Undersøkelse viste videre at overraskende mange ønsket å beholde muligheten for kontantbetaling både på restaurant og i butikk. Vi spurte blant annet om de er var uenig eller enig følgende utsagn: «For min del kan man gjerne kutte ut kontanter som betalingsmiddel i butikker.»

I Oslo er 28 prosent uenig i at restauranter kan kutte ut kontanter, mens 38 prosent mener det samme om handel i butikk. I tillegg ser vi at overraskende mange unge (18-24 år) ønsket muligheten til å betale med kontanter på serveringssteder (30 %).  Vi tolker dette som at OHF, serveringsstedene og butikkene har en oppgave å utføre; Nemlig å informere stadig bedre om tryggheten og fordelen med å bruke kort/mobil. Likeledes må vi kommunisere ulempene med kontanter, som økte kostnader og krav til sikkerhet.

Fra undersøkelsen tar vi også med at det for de mellom 18-24 år var 76 prosent som foretrekker bruk av kort, mens det blant dem som er 65 år og eldre er 78 prosent som foretrekker bankkort. Da kan vi altså slå hull på myten om at det er de eldste som sinker utviklingen!