Pilestredet 57

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo

Versjon: 1

Tittel: Pilestredet 57

Tidsrom: 15.02.2016 – 26.02.2016

Tilbakemeldingsfrist: 03.02.2016

Berørte adresser: PILESTREDET 55, PILESTREDET 54, OSCARS GATE 2, PILESTREDET 61, PILESTREDET 63A, GRØNNEGATA 16, PILESTREDET 59, GRØNNEGATA 18A, GRØNNEGATA 18B, PILESTREDET 57, PILESTREDET 56

Arbeidets art:
Ny El-tilførsel til Pilestredet 57
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger: Firma Geomatikk
Planlegger: Sissel Ree
Plan opprettet dato: 14.01.2016
Kontakt e-post: kgrav.oslo@geomatikk.no