Pilestredet Park 20, gravegrøft og kabelkum

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 14366
Versjon: 2
Tittel: Pilestredet Park 20, gravegrøft og kabelkum
Tidsrom: 07.05.2018 – 11.05.2018
Tilbakemeldingsfrist: 30.04.2018

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Get er i ferd med å oppgradere eksisterende kabelnett for å øke bredbåndskapasiteten til de som bor i området.
På grunn av at nåværende dokumentasjon for eksisterende kabeltrase ikke stemmer med hvordan kabelen egentlig er etablert må vi endre søknaden.
Kabelkum ved Wessels Gate 16 vil utgå. Men kummer ved Wessels Gate 12, Wessels Gate 11 A, Wessels Gate 7 og Wessels Gate 5 vil opprettholdes.
Viser til godkjente løyver ref.: 15/22585-180 og ref.: 15/22585-168.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: GET
Planlegger: Emma Ullgård
Plan opprettet dato: 12.10.2017
Versjon opprettet dato: 12.04.2018
Kontakt e-post: emma.ullgard@get.no