Planforslag til offentlig ettersyn- Drammensveien 126

Del : fbtw
Planforslaget legger til rette for riving av eksisterende bygning og oppføring av et nytt, større og mer moderne kontorbygg med mulighet for forretning, offentlig og privat tjenesteyting og bevertning i de nederste etasjene.
Vedlagt ligger følgende dokumenter:
1.Vedtak om offentlig ettersyn – Drammensveien 126.pdf
4.Plankart.pdf
Kommentarer og innspill kan sendes inn til OHFs direktør for næringspolitikk, Jon Anders Henriksen, innen 20. mai.
Tlf: 90 70 07 26