Planforslaget ved Kvadraturen og Bjørvika

Del : fbtw

Bakgrunnen for planforslaget er at HAV Eiendom AS ønsker at eiendommen skal utvikles med et kontorbygg for langsiktig utleie. Oslo kommune har med dette utarbeidet en konsekvensutredelse av planforslaget.

For å komme videre i prosjektutviklingen, ønsker HAV Eiendom å få konkretisert kapasitetsrammene for et byggeprosjekt gjennom detaljregulering av eiendommen.

De ønsker å utvikle et moderne og miljøriktig kontorbygg, og transformere området fra å være et restareal etter E18-rampen til å bli en godt opparbeidet del av byen.

Dette planarbeidet skal sikre rammene for en bærekraftig og tidsmessig bebyggelse innenfor planområdet, med utreding av overskuelige problemstillinger og konsekvenser av byggeprosjektet.

Selve området er del av bydel sentrum og blir administrert av administrasjonen i bydel St. Haugen.

Det er Havnelageret/Langkaigata, Myntegata, Skippergata og Rådhusgata som avgrenser området på 13 040 m2, og det ligger i en overgangssone mellom Kvadraturen og havnen med nye Bjørvika. For å se oppslaget om dette, klikk her.

Vi tar gjerne i mot innspill, spørsmål eller kommentarer vedrørende planforslaget. Dette sendes til admin@ohf.no eller jonanders@ohf.no innen onsdag 20. august.