Planlegger «ny» bydel i Oslo

Del : fbtw

Plan- og bygningsetaten (PBE) har tidligere invitert flere arkitekter til å komme med forslag til hvordan denne bydelen kan utvikles til det beste for bydelens kommende innbyggere.
I følge osloby.no har 21 forslag kommet inn og innebærer alt fra høyhus på kollektivlokk til langrennstraseer på kryss og tvers.
– Vi har fått inn mange ulike typer forslag. Noen legger opp til at Hovinbyen skal være ett stort byområde. Andre har laget flere mindre byområder. Enkelte forslag innebærer veldig tett bebyggelse. Andre har vektlagt grønne rekreasjonskvaliteter, sier de Vibe til Osloby.no.

PBE skal nå utarbeide en overordnet plan for området, og kåre en vinner blant arkitektforslagene. Planforslaget skal sendes på høring forsommeren 2015.
Du kan lese mer om forslagene og se tegninger her.

Foto: PBE