Planleggingsmøte for Torggata

Del : fbtw

Lørdag 30. august åpner nye Torggata. For å vite hva som skal skje og være koordinert, inviteres næringsdrivende og andre interessenter til møte hos OHF.

Velkommen onsdag 6. august kl. 8.30-10 i Karl Johans gate 37 A (4. et. inngang til venstre for Egon).

Du får mer info og kan diskutere opplegget knyttet til:

  • Program og aktiviteter (felles og i regi av hver enkelt)
  • Markedsføring (i forkant og på den aktuelle dagen)
  • Regulering og retningslinjer (bruk av utearealer)
  • Tips!(hvordan få maksimalt ut av arrangementet)
  • Andre forhold som krever koordinering

Planleggingsmøtet er et samarbeid mellom OHF, Bymiljøetaten, bydel St. Hanshaugen, andre sentrale aktører og prosjektgruppen for arrangementet.