Platous gate 2

Del : fbtw

Varsel om ny plan i KGrav

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 11871
Versjon: 1
Tittel: Platous gate 2
Tidsrom: 26.10.2015 – 20.11.2015
Tilbakemeldingsfrist: 19.10.2015
Berørte adresser: URTEGATA 50, TØYENGATA 15B, PLATOUS GATE 1A, PLATOUS GATE 2C, PLATOUS GATE 2E, PLATOUS GATE 1B, PLATOUS GATE 2B, PLATOUS GATE 2D, PLATOUS GATE 3A, PLATOUS GATE 2A, PLATOUS GATE 3B, PLATOUS GATE 4F, PLATOUS GATE 4E, PLATOUS GATE 4D, NORBYGATA 62A, PLATOUS GATE 4G, NORBYGATA 62B, PLATOUS GATE 4H, PLATOUS GATE 4C, PLATOUS GATE 4B, PLATOUS GATE 4J, PLATOUS GATE 4A, PLATOUS GATE 6, GRØNLANDSLEIRET 18B, GRØNLANDSLEIRET 18A, GRØNLANDSLEIRET 28

Arbeidets art:

Graving av rør og fiber fra Platous gate 6 til Platous gate 2C.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger: Firma Canal Digital Kabel TV
Planlegger: Andre Fagerstrøm
Kontakt e-post: andre.fagerstrom@tessta.no