Politikk og handel

Del : fbtw

I sommer kunne vi lese at nettgiganten Amazon i 2017 er verd mer enn butikkjedene Walmart, Costco, Target, Best Buy, Macy’s, Kohl’s, Nordstrom, J.C. Penney and Sears tilsammen. Digitalisering, logistikk og forbrukeratferd endrer både samfunnet, handelen og næringslivet. Kombiner dette med globalisering som en kraft i samfunnsutviklingen, og vi ser trender og utviklingen som setter alle på prøve – ikke minst våre medlemmer i handelen.


Legg forholdene til rette

OHF har i en årrekke formidlet at handel, næringsliv og arbeidsplasser skapes der hvor forholdene legges til rette. Men hva betyr å legge forholdene til rette? Og hvordan legge forholdene til rette i en tid der digitalisering og globalisering påvirker utviklingen vesentlig kraftigere, enn lokale regler for varelevering, åpningstider og skatt?
Svaret er uhorvelig komplisert, og samtidig enkelt. Vi må hele tiden følge med på utviklingen, og skaffe mest mulig kunnskap om hva som skjer rundt oss, slik at vi vet hva som er teknologisk, økonomisk og organisatorisk mulig – som netthandel, miljøvennlig transport o.a. Samtidig må vi jobbe lokalt med å sørge for best mulig vilkår for å drive handel og verdiskaping lokalt – enten det er i bydelen, kommunen, fylket eller nasjonen.

5. september kommer Anton Hagberg fra Komplett til OHF for å snakke om hvordan de konkurrerer i en stadig tøffere konkurranse. Jeg anbefaler alle om å lytte inn på dette, og bruk gjerne dette frokostmøtet hos OHF til å orientere deg litt i et spennende og viktig tema!

Bruk stemmeretten!

I disse dager pågår innspurten av valgkampen til Stortinget. Det er solid, langsiktig politikk hos de fleste politiske partier i Norge. Vi enes i stor grad om ønsket om stabilitet i offentlige utgifter, grundighet i forvaltningens saksbehandling og langsiktighet i samfunnsutviklingen. OHF intervjuer stortingskandidater fra vår region i disse dager, og de blir spurt fra alle partier om hva de vil gjøre for å sikre handel og verdiskaping i vår region. Det er viktig å følge med på hva våre folkevalgte sier, og hvordan de danner sine meninger. Ofte kan det virke som om politiske saker ikke følger malen om langsiktighet, grundighet og stabilitet. Det er lett å trekke frem eksempler med søndagsåpne butikker, momsfri netthandel med utenlandske butikker og bilfritt sentrum som eksempler på valgkampretorikk, men som plutselig blir gjeldende politikk. Da er det avgjørende at vi har engasjerte medlemmer og en aktiv handelsstands forening som sammen kan sørge for at den politiske løsningen blir utformet i tråd med bedriftenes faktiske behov.

Servering i Oslo

En stadig viktigere bransje i Oslo og i OHF, er restaurantene, kafeene og serveringsstedene. I dag har styret i OHF startet arbeidet med å bygge et nytt forum for serveringsbedrifter i OHF. Forumet skal fremme smart politikk for lønnsomme, langsiktige bedrifter innen servering – og som vil glede innbyggere, turister og andre i Oslo.

Kjøpesenter og varelevering

Kjøpesentrene er meget viktige handelsområder i Oslo og Akershus. Kundene liker å shoppe på kjøpesentrene, og det er sterk konkurranse mellom kjøpesentrene (magasinene) om å vinne kunden. Dagens kjøpesentre vil kanskje se annerledes ut i fremtiden, og tilbudene vil dreie seg mer i retning av servering, tjenester og opplevelser. Denne utviklingen står sentrene mye for selv, men det er viktig at vi også i dette henter kunnskap om hva som er teknologisk, økonomisk og organisatorisk mulig. Jeg gleder meg derfor til at Oslo kommune, OHF og transportbransjen neste uke skal reise til Akershus, for å besøke vårt medlem Strømmen Storsenter og lære mer om deres arbeid i miljøvennlig og effektiv varelevering.

Til slutt

Jeg har et ønske om å skape best tenkelig medlemsdialog, der vi kan lære mer om hva våre medlemmer ønsker av OHF. Det er i treff mellom mennesker at ting kan begynne å skje – derfor håper jeg vi sees i høst på møter eller arrangementer i OHFs lokaler, på sosiale medier eller på besøk i din bedrift. Jeg oppfordrer alle til økt bruk av byen vår og våre handelssteder i Oslo og Akershus, se også oversikt over større arrangementer her i vår egen Oslokalender!

På gjensyn, Jon Anders