Positive tall

Del : fbtw

3.juni ble Oslo Analysen lagt frem. Rapporten ble laget av Institutt for bransjeanalyse ved Per Gunnar Rasmussen. Handelsutviklingen i Oslo og Akershus er gledelig nok fortsatt i godt driv! For hele bransjen under ett, økte Oslo med 4,9 % mens den i Akershus ble på hele 5,8 %. Snittet for landet forøvrig var på 3,9 %. Dette viser at vår region er uten sammenligning den mest slagkraftige handelsregionen i Norge, sier Lars Fredriksen, og  det kan se ut som om denne utviklingen også er i ferd med å holde seg inn i 2016.

Oslo Analysen er en omfattende omsetningsrapport som er utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser på vegne av Oslo Handelsstands Forening. Rapporten baser sine tall SSB, aggregert på næring.
Analysen henter sine tall fra 12315 detaljhandelsbedrifter i Oslo og Akershus. Tallene er eksklusiv mva.

  • Den gjennomsnittlige Oslo borger handlet for 78 122 kroner i året.
  • Stor variasjon i veksttakten mellom bransjer i butikkhandelen. Størst fremgang for bekledningsbutikker, bokhandlere og bransjegruppen gullsmeder/urmakere/optikere.
  • Omsetningen i serveringsbedriftene i Oslo økte med 10,5 prosent i 2015. Veksten i serveringsbransjen har vært høy de siste 3 – 4 årene og har vært vekstvinnere i flere år. De er flere årsaker til dette tror Fredriksen. Det ene er selvsagt den generelle økonomiske veksten, men også økning i antall serveringssteder. Det siste kan ikke være grunnen alene da det også ser ut til å være sterk organisk vekst i bransjen, noe kan også skyldes at Ola Nordmann er i ferd med å bli mer urban og kontinental i sine lunsj-, mat- og drikkevaner. Tradisjonelt er jo serveringsbransjen den som i størst grad har latt seg påvirke av de økonomiske konjunkturene. Det så vi når oljenedturen kom i Stavanger, serveringsbransjen var den bransjen som falt først. Foreløpig er det ikke antydning til slike tilstander i vår region sier Fredriksen.

Størst vekst på øvre Romerike.

«Øvre Romerike var den regionen som fikk størst vekst i butikkhandelen i 2015. Romerike har vært i en positiv vekst over flere år, og det er kommunene Ullensaker og Eidsvoll som går mest frem. Satsingen på Jessheim, Kløfta etc. med økt boligutbygging gir også grobunn for økt handel. Det samme kan man si om Follo regionen, den store veksten her skyldes nok i størst utstrekning ferdigstillelsen av Vinterbro senter, og stor suksess med Norwegian Outlet på Vestby. Ski storsenter har lidd under ombyggingen av Ski stasjon som på mange måter har fått mindre tilgjengelighet, men på tross av dette har sentret hatt positive tall. Vi venter derfor også bedre tall fra Ski når hele stasjonsområdet står ferdig», forklarer Fredriksen

klær

Handlevaner

«Tallene taler mye for seg selv. Det som er litt overraskende å se er at hele 38 % sier at de benytter seg av å handle når det er salg eller markedsdager», sier Lars Fredriksen.
» Man skulle kanskje ikke tro at nordmenn som stort sett har god råd, er så prisdrevet, men slik er det. Dette forklarer jo også alle priskampanjer som foregår i bransjen, ingen jeg har snakket med i bransjen synes dette er heldig for utviklingen og alle føler at de er nødt til å følge «priskrigen», noe som legger stort press på marginene i bransjen», fortsetter Fredriksen.

For de små virksomhetene i bransjen er dette problematisk, da de ikke kan operere med de samme marginene som de store kjedene. En måte å unngå prispresset på for de «små» er å differensiere seg på produktsiden og tilby noe unikt. Et eksempel på en slik nisjebutikk som har lykkes er Dapper på Grünerløkka, hvor eierne sier at dersom de begynte å tilby de samme produktene som kjedene ville dette bety «kroken på døra».  Ved å tilby sine kunder eksklusivitet unngår butikken å være med i «prisgaloppen».  «Tendensen med antall forbrukere som sier at de handler sine varer digitalt fortsetter å øke. Dette stemmer godt overens med omsetningstallene vi har fått inn» avslutter Lars Fredriksen.

DSC_0190 (2)

Dapper har funnet den rette miksen av nett og fysisk handel !