Positive til mer sykkel i sentrum

Del : fbtw

Alle kjøpesenterledere OHF har vært i kontakt med er positiv til mer sykkel i sentrum.

 

Monica Eriksen, Oslo City:

Vi har muligheter for sykkelparkering for kunder i dag. Vi har lenge snakket om mulighet til sykkelparkering for ansatte i P-huset. Nå har vi fått en ny driftssjef og dermed skal vi se nærmere på saken etterhvert.

Øystein Aurlien, Paleet:

Jeg mener at et bedret tilbud innen sykkelparkering definitivt er bra for sentrum, for handelen, og for Paleet. Som handelsaktører er vi også nødt til å innstille oss på en annen type handling i fremtiden, der bilen ikke er viktigste transportmiddel. Paleet har aldri hatt egne parkeringsplasser, og vi støtter fullt og helt arbeidet for et bedre miljø i sentrum – som er tilpasset flere syklende og gående.

Thomas Nygaard, Aker Brygge:

Vi har totalt 270 P-plasser for sykkel ute i byrommet. I tillegg har vi egne sykkelgarasje for leie til kontorleietakere, i garasjeanlegget. Vi har også vært i møter med kommunen i forbindelse med plass for Clear Channels leiesykler. Vi jobber også med ideer og system for utleie av El- sykler i fremtiden.

Anja Løvåsen, GlasMagasinet:

Vi har dessverre ikke anledning til å legge spesielt til rette for sykkelparkering, i og med at vi ikke eier grunnen rundt GlasMagasinet. Men vi holder orden rundt sykkelparkeringen i Torggata rett utenfor GlasMagasinet, og så er vi veldig glade for å ha Bysykkel-stativ rett utenfor døren vår.

Mari Hektoen, Steen&Strøm:

Vi har sykkelstativ utenfor Steen & Strøm, men ikke foreløpig planer om å sette opp flere.  Både kunder og ansatte kommer på sykkel som er veldig positivt.