Prinsens gate og Tollbugata i Kvadraturen

Del : fbtw

Det skal sikres bedre flyt og regularitet for buss og trikk gjennom å gjøre Prinsens gate til en ren trikkegate med toveis trafikk og dobbeltspor over Wesselsplass, samt toveis buss i Tollbugata. Dette vil også redusere antall konfliktpunkter mellom ulike brukergrupper, i følge Oslo Kommune Bymiljøetaten sin beskrivelse av prosjektet på deres webside. Dette prosjektet blir beskrevet som en naturlig avslutning på arbeidene med Dronning Eufemias gate for å koble trikkesporene sammen med Jernbanetorget, i tillegg til toveistrikken i Prinsensgate.

Arbeidet blir utført som et tiltak mot de stadige flaskehalsene for kollektivtrafikken gjennom sentrum i rushtiden, da både busser, trikker og biler ender opp med å blokkere for hverandre. Prosjektet er basert på bystyrets vedtak av gatebruksplanen.

På grunn av dette arbeidet må det påregnes dårlig framkommelighet for alle trafikanter i området under byggeperioden, samt støy fra anleggsarbeiderne. Det vil også bli nye kjøreruter og midlertidig holdeplasser for kollektivtrafikken.

For å få mer informasjon vedrørende dette prosjektet, gå inn på Oslo Kommune Bymiljøetaten.