Problemer med tagging?

Del : fbtw

Tagging-graffiti-200Her kan du få hjelp!
Nå kan du få hjelp av kommunens tilbud Taggefri Fasade. Dette tilbudet retter seg mot gårdeiere, borettslag og boligsameier i Oslo, som ikke ønsker tagging på fasaden.
Du blir enkelt kunde ved å registrere deg på www.taggefri.no

Ordningen fungerer som et abbonement, hvor prisen blir beregnet ut i fra fasadens lengde. I prisen inngår et ubegrenset antall rengjøringen, og den påvirkes ikke av skadens omfang.