Pynter med fjellsti i Thereses gate

Del : fbtw

– Det som hele tiden har vært problemet er mangelen på dialog, sier Tori Fredriksen, i Bislett og Adamstuen Næringsforening.

Foreningen er lei av å bli fremstilt som motstandere av ethvert tiltak i gaten, og understreker at det de hele tiden har etterlyst er dialog og samarbeid med kommunen.

– For hver gang man bare setter i gang et nytt tiltak uten dialog i forkant øker irritasjonen.
Fjellstien er et nytt tilskudd i prosjekt Sceneskift. Det er brukt 80.000 kroner på stien.

For å bidra til bedre dialog rundt arbeidet i gaten opprettet flere næringsdrivende i vår Bislett og Adamstuen Næringsforening.
– Vi ønsker at Theresesgate skal være en levende gate hvor både næringsdrivende og trikken skal kunne leve parallelt, uttaler Lars Erik Muhri Larsen i foreningen.

Foreningen ønsker å fremme medlemmenes felles interesser som næringsdrivende på Bislett. Det er også et mål å være et felles talerør og aktiv pådriver overfor Oslo kommune og andre som arbeider med næringsutvikling og rammebetingelser for næringslivet i området.

OHF ved næringspolitisk direktør, Jon Anders Henriksen, har skrevet flere artikler i Aftenposten angående bytransport generelt og Theresesgate spesielt. Foreningen er enig i at fremkommelighet er avgjørende for person-, vare-, eller godstransport på hovedferdselsårene , men mener at tilgjengelighet er enda viktigere. Det er feilparkeringer som har vært hovedproblemet i gaten. Det er satt opp midlertidige steinblokker som sperrer parkeringsplassene. Oslo Høyre har valgt å snu i saken og ønsker å oppheve parkeringsforbudet, men samferdselsbyråd Guri Melby (V) hodler fast ved prøveprosjektet. Hun har likevel fått fjernet noen av steinblokkene slik at av- og pålessing av varer skal være mulig i gaten. Prosjektet skal evalueres ved slutten av året. Lignende tiltak planlegges også i Thorvald Meyers gate på Grünerløkka.

PÅ BILDET: Fra venstre: Eivind Bergmann, Lars Erik Muhri Larsen, Torjus Jakobsen, Anne Karine Bergane, Tori Jennie Fredriksen, Jørgen Fjeldstad og Stine Monsen, foran gatestykket som nå blir fjellsti.