OHFs næringspolitiske direktør, Jon Anders Henriksen, i samtale med Carl Arthur Christiansen i Advokatfirma Ræder.

Råd ved inngåelse av avtaler

Del : fbtw

Mellom næringsdrivende er avtalefrihet hovedregelen, og ved tvister blir næringsdrivende bedømt som profesjonelle. Ha derfor et bevisst forhold til dine avtaler.

Gjennom tolkning av avtalene og hva som er avtalt, samt anvendelse av avtalelovens § 36, kan domstolene gripe inn mot urimelig og tyngende vilkår, men terskelen for inngrep er høy.

Tre typer avtaler:

  1. Søk råd for avtaler av stor verdi eller betydning
  2. Les nøye viktige avtaler eller avtaler som ikke følger bransjestandard
  3. Sjekk kjernepunkt i alle andre typer avtaler

Generelle råd

Carl Arthur Christiansen i Advokatfirma Ræder gir deg råd ved inngåelse av avtaler.

Carl Arthur Christiansen i Advokatfirma Ræder gir deg råd ved inngåelse av avtaler.

a. Ikke aksepter tilbud muntlig eller skriftlig uten at du er sikker på hva det omfatter. Ha særlig oppmerksomhet mot bedrifter som spiller på navnelikhet med etablerte produkter og bedrifter.

b. Be om skriftlig dokumentasjon før du tar en avgjørelse. Ha oversikt over avtalevilkår, særlig pris, betaling, bindingstid og opphør. Les igjennom all tekst – også den med liten skrift eller som ettersendes som «bekreftelse».

c. Ved handler via nett, anses man å ha en klar oppfordring til å lese hva som står på skjermen og å følge den prosessen som er lagt opp. Ta deg tid til det.

d. Aksepterer du utenlandsk rett eller utenlandsk domstol, vil i praksis din mulighet til å hevde dine rettigheter være forspilt. Voldgift passer ikke for mindre saker.

e. Sjekk at bekreftelse og faktura stemmer med din bestilling.

f. Det er ingen generell angrefrist for næringsdrivende. Ikke la deg presse av tilbydere som sier det haster med avgjørelse.

g. Om dere har mange innkjøp/leverandører, så vurder om det er behov for standard innkjøpsvilkår.

h. Send alltid en enkel reklamasjon om du mottar uriktige ordrebekreftelser/fakturaer. Gjør det raskt og sørg for kopi.

i. Ikke betal uriktige fakturaer for å bli kvitt et problem. Det bidrar til at useriøse bedrifter fortsetter sin virksomhet. Møter du urimelige krav eller vilkår, ta det opp med OHF.

Kjernepunkt som alltid må sjekkes:

  • Er avtalen underlagt norsk rett og norske domstoler?
  • Kan avtalen sies opp med rimelig varsel?
  • Inneholder avtalen bestemmelser som begrenser kundens handlefrihet etter opphør?

Gratis standardkontrakter

For noen leveranser finnes det standardkontrakter som kan benyttes. Ett eksempel er statens standardkontrakter for innkjøp av IT og tjenester. Kontraktene finnes gratis på nett: http://www.anskaffelser.no/gjore-anskaffelser/hva-skal-du-kjope.

Norsk Standard har en rekke kontrakter som er gjennomarbeidet og balanserte. Ofte er slike standardkontrakter omfattende. Gjør man endringer kan det få utilsiktede konsekvenser om man ikke kjenner oppbygning og indre sammenheng.

Vær oppmerksom på at det på mange områder finnes forskjellige «standardkontrakter» og at bruk av slike er frivillig. Standardkontrakter er ofte utarbeidet av leverandører/bransjer og kan være omfattende og kompliserte.

Det er aldri lett for andre
å gjette seg til hva som ligger
i luften når rettferdigheten
er ute og går.

Sigurd Hoel, Trollringen