Rådhusgata

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12949
Tittel: Rådhusgata
Tidsrom: 01.11.2016 – 01.01.2017
Tilbakemeldingsfrist: 17.10.2016

Berørte adresser:

KIRKEGATA 5, KONGENS GATE 4, RÅDHUSGATA 20, RÅDHUSGATA 24, KIRKEGATA 7, RÅDHUSGATA 26, KONGENS GATE 6, KONGENS GATE 7, KIRKEGATA 3, KIRKEGATA 3B

Arbeidets art:

Utbedring av gatevarme i eksisterende fortau. Vil ikke røre eksisterende kantsteinlinje.
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Geomatikk
Planlegger: Linda Dragonmoen
Plan opprettet dato: 27.09.2016
Kontakt e-post: kgrav.oslo@geomatikk.no