Ransinstruks

Del : fbtw

Følgende ransinstruks anbefales

 • Følg ordre fra gjerningsperson og ikke gjør motstand.
 • Varsle politiet på 112.
 • Skap trygghet for kunder og andre ansatte snarest mulig etter ranet.
 • Lås inngangsdøren/gitteret.
 • Trekk bort fra sentralt åsted og samle kunder og ansatte.
 • Ikke ta, og ikke gå, der gjerningspersonen har tatt/gått.
 • Varsle leder for intern støtte og oppfølging.
 • Fyll ut signalementsskjema.
 • Ta imot politiet på utsiden.
 • Etabler ettervern.
 • Ransinstruks skal være plassert på fast plass, kjent for alle ansatte.
 • Gjennomfør ransforebyggende kurs for alle ansatte.

 

Forebyggende tiltak

 • Se og hils på kundene umiddelbart etter at de har kommet inn i butikken.
 • Ta kontakt med kunder som det virker som trenger bistand.
 • Hold generell god orden og la dørene til rom, lager osv. være lukket og aller helst låst.
 • Vær spesielt oppmerksom på mistenkelig atferd ved åpning og stenging.
 • Hold fokus på kontanthåndtering. Ha så lite kontanter i kassen som mulig. Forflytt kontanter og foreta telling når butikken er stengt.