Regjeringen dropper 500-kroners grensen

Del : fbtw

Som kjent har det vært stor oppmerksomhet rundt regjeringens første forslag om å heve tollfrigrensen til 500 kroner.
Forslaget har møtt motbør fra mange kanter og flere norske nettbutikker har varslet utflagging om forslaget skulle bli en realitet.

Høyre og Frp har lenge stått fast ved at de ønsker en økt grense til 500-kroner. Krf foreslo i sitt alternative budsjett å beholde grensen slik den er i dag, mens Venstre har foreslått en ny grense på 350 kroner.

OHF er blant de som har stilt seg kritisk til forslaget og har via Storbyalliansen tidligere uttalt følgende om saken: 

«Dette er et tiltak som vil være sterkt konkurransevridende og negativt for handelsnæringen generelt og sentrumshandelen spesielt. Når grensen heves til 500 kroner, betyr det nye varegrupper vil bli attraktive å kjøpe på nett og at norske virksomheter i utgangspunktet blir 20 prosent dyrere. Handelsnæringen er allerede under sterkt press, så hva er egentlig argumentet for å gi utenlandske nettbutikker denne konkurransefordelen?».