En reise til fremtidens kjøpesenter?

Del : fbtw

– Vi besøkte kjøpesentre som fremstår som fremtidens handelsdestinasjoner, og møtte også en rekke representanter for handelsnæringen i Wien, sier Lars Fredriksen, utviklingssjef i OHF, som deltok på en studietur til Østerrike og Slovakia i regi av Nordic Council of Shopping Centers (NSCS).


– Alle senterne vi besøkte bar preg av satsingen på familier, klatretårn, barnesklier og lekeparker var fremtredende i sentrenes arkitektur. Videre la man vekt på at senterne skulle ha store vandreområder med mye «luft» for å skape følelsen av at man befant seg i en handlegate i en by. Typisk for sentrene var også bruk av installasjoner, alt fra store vannspeil, kunstige fosser og trær var fremtredende i sentrene. Det var satset og ble brukt mye penger på arkitektur med lyse flater og god belysning. Sentrene fremsto som rene og trygge, serveringstedene var integrert på en god måte og med god kvalitet.

– Personlig fikk jeg opplevelsen av at flere av sentrene var designet for at man ikke bare skulle handle der, men også at dette var en sosial arena hvor folk kunne møtes og oppholde seg over tid. Design, behagelig belysning og godt renhold kjennetegnet alle sentrene vi besøkte. Et av sentrene hadde også et IKEA-varehus integrert som en del av senteret med inngang ved hovedinngangen til senteret. Dette er en spennende og kontroversiell satsing som gir gode synergieffekter, og den eneste IKEA-varehuset med en slik plassering, følge ledelsen ved senteret vi besøkte.

Donau Zentrum / Donauplex

Østerrike Brutto nasjonalprodukt i Østerrike i 2015 var 360 354 kr per innbygger, i Norge er tilsvarende tall 614 867 kr per innbygger. Den norske kjøpekraften er altså betydelig høyere enn den østerrikske. Østerrike og spesielt Wien har en stor grad av turisme og kjøpesterke tilreisende fra nabolandene. Østerrike ligger sentralt i Europa og har en lang og sterk historisk arv både politisk og kulturelt. Inflasjonen i 2017 var på 2,1 prosent, arbeidsledigheten på 5,3 prosent.

Østerrike har syv kjøpesentre som er større enn 50 000 m2 GLA, 6 mill i «footfall» og har mer enn 0,5 mill innbyggere innen sitt tilfangsområde.

Fischapark Senter er et middelstort senter med 115 butikker. Senteret mottok i 2017 pris for  «Best renoverte Senter». Senteret har stor fokus på aktiviteter, og har blant annet installert et eget barneparkerings rom kalt Lollipop med store installasjoner og egne rom med mulighet til å feire barnebursdager. En rutsjebane er integrert i senterets tre plan. Det som slår oss her, i tillegg til det ovvenevnte, er en bra butikkmiks, fine fasader og rent og ryddig senter

HUMA Eleven ligger i Wiens Distrikt 11 og er et helt nytt kjøpesenter, ferdigstilt i september 2017. Senteret preges av de store lyse fellesområdene, og den luftige takhøyden. Arkitekturen i senteret er inspirert av Donau, det er brukt  store ressurser på beplantning og et 200 m2 sort basseng som skal gi assosiasjoner til elveleiet i området. Lollipop som vi først så på Fischapark, er også etablert ved HUMA Eleven. En uavhengig virksomhet, som leier plass ved senteret. Konseptet er godt mottatt også her, og oppleves som en nyhet ved senterne. Prisen for å plassere et barn her mens en handler ligger på 2.5 euro pr time.

Wien er Østerrikes hovedstad og største by, og ligger ved elven Donau. Av Østerrikes totalt 8,7 millioner innbyggere bor 1,8 millioner i Wien, altså en befolkning på nivå med Stockholm. Byen er inndelt i 23 distrikter. Wien er også en østerriksk delstat, som er fullstendig omsluttet av delstaten Niederösterreich.

Shopping City Süd

Shopping City Süd ligger 15 km syd for Wien sentrum og er det fjerde største shoppingsenteret i Europa, og eid av Unibail-Radamco. Det første som møter oss ved ankomst til senteret, er inngangen til IKEA, som er integrert i senteret. Det samme er en del hus og hytter som først ser ut som et boligområde, men som viser seg å være visningsleiligheter og boenheter som er etablert i tilknytning til senteret. Head of Shopping Center Management for Unibail-Radamco, Anton Cech fortalte oss om Østerrike og handel, samt transformasjon av Shopping City Süd fra et lokalt kjøpesenter til et av Østerrikes største og mest profesjonelle kjøpesentre.

 • Åpnet sin første del i 1976
 • 199 000 m2 GLA
 • 24,7 millioner besøkende hvert år
 • Geografisk kundegrunnlag 2,1 millioner
 • 20 prosent av kundene ankommer med med metro/tog
 • 32 prosent av kundene kommer med buss
 • 74 prosent av kundene kommer med bil
 • 10 000 parkeringsplasser
 • Senteret består av Shopping City Süd Park, Main Mall, IKEA og Multiplex

Vår guidede rundtur er mer enn tre kilometer lang, her er 340 ulike butikker og senteret har fokus på opplevelser. Det er tilrettelagt for en behagelig kundeopplevelse. Det er også organisert «barneparkering» og underholdning for store og små. Et imponerende senter, er reisefølget enige om!

Donau Zentrum / Donauplex er et bysenter som strekker seg over 3 kvartaler i sentrum. Dette er det største kjøpesenteret og underholdningsområdet i Wien. Donau Zentrum er et urbant senter, med direkteforbindelse til metroen i Wien. Også dette senteret har fokus på opplevelser, convenient handel for kundene, det er barneparkering og underholdning for store og små.

 • Åpnet i 1975
 • 123 900 m2 GLA
 • 18,8 millioner besøkende pr år
 • 260 butikker
 • 3 000 parkeringsplasser
 • Geografisk kundegrunnlag 1,7 millioner

Eurovea i Bratislava

Til slutt gikk turen til Slovakia, og kjøpesenteret Eurovea som er Bratislavas største. Eurovea har mer enn 13 millioner besøkende årlig. Senteret er tildelt fem stjerner av ICSC og ligger ved Donaus bredde.

Kontrasten mellom gamlebyen i Bratislava og dette senteret er stor, og det er ingen tvil om at senteret fyller mange funksjoner i tillegg til å tilfredsstille behovet for shopping, for alle dets kunder. Den største forskjellen mellom senterne vi nettopp har besøkt i Wien og dette er nok butikkmiksen og utformingen av fellesområdene. Fellesområdene her er mindre, og benyttes mer til pop-upbutikker, -cafèer og serveringssteder. Det er et yrende liv på senteret, og de mest populære områdene er uten tvil de mange serveringsstedene. Vår guide Jana kunne fortelle oss at de mange kundene som frekventerer senteret har mer fokus på å bli sett på de rette stedene enn å shoppe, som følge av relativt begrenset økonomisk handlefrihet i området.

Shopping City Süd

Flere store magasiner / handelshus integrert i senteret

– Fremtredende i flere av sentrene var at butikkene var store og det var flere inhousemagasiner, over flere etasjer inne i sentrene. Videre så vi at de store internasjonale merkene hadde egne brandstores.

– Når det gjelder å transformere kjøpesentrene til rene opplevelsessenter synes jeg man hadde kommet en del lenger i Østerrike enn i Norge. Vi så at de store lekeinstallasjonene ble brukt av barna og hadde behagelige sitteplasser for de voksne. Ladestasjoner til mobil og data var integrert i møblene. Kjøpesenteret vi besøkte i Bratislava fremsto mer som et integrert byutviklingsprosjekt med boliger, kjøpesenter, teater og kino. Selv om det var litt mindre «luft» i dette senteret var bruken av kunstinstallasjonene fremtredende og et fint gjennomgangstema i hele senteret. Dette var Bratislavas «Tjuvholmen» dette var området for å «se og bli sett», fortsetter Fredriksen.

– Reisedeltakerne som representerte kjøpesentre i Norge kommenterte at hjemme «får vi ikke lov til» å bygge med så mye «luft» fordi det blir for kostbart. Kan det være slik at slike satsinger som vi så på Shopping City Süd er en RIO (return of investment) er nødvendig for at fremtidens kjøpesenter i Norge skal bli betraktet et opplevelsessenter hvor man kan shoppe, spise, nyte god kultur og nyte det gode liv sammen med familie, venner og bekjente. Var studieturen til Wien en reise inn i fremtidens kjøpesenter i Norge? filosoferer Lars Fredriksen.