Reisevaner i Oslo

Del : fbtw

Oslo kommune har fått analyseselskapet Markör til å utarbeide en rapport om reisevaner i Oslo. Rapporten vil blant annet brukes som grunnlag for kommunens transportstrategi fremover.

Hovedfunnene forteller at bilen fremdeles er suveren på lengre turer, og at flere menn enn kvinner sykler. Totalt står sykler for åtte prosent av reisene i Oslo, ti prosent av reisene for menn og sju prosent for kvinner.
Samferdsels- og miljøbyråd Guri Melby (V) er opptatt av å øke kvinneandelen som sykler.
? Jeg tror noe av det viktigste er å vise at sykling er mer enn trikot og pulsklokker. Sykkel er et hverdagstransportmiddel, sier hun til Osloby.
Totalt har sykkelandelen økt. I 2012 ble fem prosent av byens reiser foretatt på sykkel, mens den nye undersøkelsen gjennomført høsten 2013 viser at andelen har økt til åtte prosent.
Øst/vest-skillet i Oslo er tydelig når det gjelder sykling også. Lavinntektsgrupper som arbeidsledige og studenter bruker i størst grad kollektivtrafikk. Begge gruppene foretar over halvparten av reisene sine i kollektivsystemet. 
Melby vurderer derfor at det skal bli gratis å ta med sykkel på kollektivtransport, i det minste utenfor rushtiden, eller å utvide bysykkelordningen til bydeler utenfor sentrum. Dessuten ønsker hun å plassere stativer ved studiestedene. 
Reisevanerapporten viser at svært mange kun sykler korte turer, gjerne innenfor egen bydel.
? Det viser hvor viktig utbygging av hovedsykkelnettet er. Derfor har vi satt av 130 millioner årlig til å bygge sykkelvei framover, sier Melby.