Reitan tar i bruk Trygg Handel

Del : fbtw

Reitan Convenience (RCN) tar i bruk Trygg Handel.
Våre ansatte i Narvesen, 7-Eleven og Shell/7-ElevenButikkene er vår viktigste ressurs, og vi fokuserer på sikkerhet for å ivareta dem og selvsagt våre kunder, sier Randi Bergset, HMS ansvarlig i RCN.

Bergset, arkitekten i RCNs eget HMS-program, sier at Trygg handel passer godt hos RCN, der opplæring innen sikkerhetsområdet har stort fokus. «Vi har en god bedriftskultur på sikkerhet, der servicekontoret tilrettelegger for opplæring, kursing og trening, samt bistår kjøpmennene ved behov. Sikkerhet hos oss er godt forankret i hele organisasjonen, og er et definert fokusområde.»
Bedriften informerer om Trygg Handel på intranett, i sitt e-læringsprogram, i opplæringen for alle nye kjøpmenn i vår kjøpmannsuke og i 100 dagers plan for opplæring av nye kjøpmenn.

-Det er viktig å hele tiden ha høyt fokus på forebygging, også når det er langt mellom hendelser. Bevissthet og økt kunnskap kan være avgjørende, sier Bergset. -Vi vet aldri når uhellet er ute, men vi vet at systematisk, forebyggende arbeid med sikkerhet minimerer risikoen for at noe alvorlig skal skje. Når våre butikker velger å sertifisere seg, vil oblatet både være en påminnelse og en forpliktelse for butikkene, samt et visuelt signal utad om at man tar sitt sikkerhetsarbeid på alvor.

 

Reitan

Randi Bergset viser frem Reitans verdigrunnlag

Steinar Vadla Risa, trygghetsrådgiver i OHF, mener det er positivt at handelsbedrifter legger forholdene til rette for sikkerhets- og trygghetsarbeid, og dermed tar en posisjon til støtte for kjøpmennene. Dette bidrar til å styrke omdømmet for næringen, og også som hjelp til rekruttering. Det at RCN velger å tilby sertifisering til alle sine butikker, som første landsdekkende franchise-kjede, gir dem tilnærmet en ambassadør-status i arbeidet med Trygg Handel, sier han.

Også politiet stiller seg positive til Trygg Handel: Oslos politimester, Hans Sverre Sjøvold, har tidligere berømmet initiativet fra OHF som et ledd i at handelen tar større ansvar for egen sikkerhet.

Følgende krav må være oppfylt før oblatet kan utleveres:
• Bedriften skal ha utarbeidet egne sikkerhetsrutiner
• Fysiske sikringstiltak skal være iverksatt
• Alle medarbeidere skal ha fått tilstrekkelig opplæring og kursing for å ivareta tryggheten
• Det skal være etablert ettervern for medarbeider
• Bedriften skal bidra til felles trygghetstiltak i eget handlemiljø

Trygg Handel, OHFs sertifiseringsordning for handels- og servicebedrifter, er en ordning der sertifiserte bedrifter får utlevert oblater som tilkjennegir at man sikrer mennesker og verdier, sier Birgitte Anderson, prosjektleder i OHF.

Informasjon om og søknadsskjema for OHFs Trygg Handel kan du laste ned her.

Ordningen er gratis for medlemsbedrifter, og baseres på at bedriften skal ha utarbeidet egne sikkerhetsrutiner. Ordningen ble etablert som et resultat av medlemmenes ønske om en enkel måte å få synliggjort at bransjen tar sikkerhet på alvor, og at man har orden i eget hus, fortsetter hun.