Rekordlav kjøpesentervekst

Del : fbtw

Det ble ingen kjøpefest før jul heller. Kjøpesentrene økte omsetningen med beskjedne 0,7 prosent i desember. Det viser Kvaruds kjøpesenterindeks som omfatter 210 sentre i landet.

Kles- og skobutikkene hadde omsetningsnedgang i desember på 2,6 prosent, mens det var en liten vekst i de øvrige bransjene.
I 2013 økte omsetningen i kjøpesentrene med 1,9 prosent. Korrigert for handledager er veksten 2,6
prosent. Korrigeres det i tillegg for ut- og ombygginger reduseres veksttakten i 2013 til 0,7 prosent.
Den beskjedne veksten skyldes først og fremst svak utvikling for sentrene på Østlandet. De økte omsetningen
med bare 0,9 prosent i fjor.
Alle fylker med unntak av Oslo og Aust-Agder hadde vekst i kjøpesenteromsetningen i 2013.