Rolf Styrangers Plass

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13157
Versjon: 1
Tittel: Rolf Styrangers Plass
Tidsrom: 23.01.2017 – 30.06.2017
Tilbakemeldingsfrist: 19.01.2017
Berørte adresser: –

Arbeidets art:

Omlegging av vann og avløp, må flyttes da nytt bygg kommer der det ligger i dag.
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Geomatikk
Planlegger: Linda Dragonmoen
Plan opprettet dato: 30.12.2016
Versjon opprettet dato: 30.12.2016
Kontakt e-post: kgrav.oslo@geomatikk.no