Rusta + Trygg handel = Sant

Del : fbtw

Rusta ekspanderer videre i Norge – butikkene i vår region tar i bruk Trygg handel. Rusta etablerte seg i Norge høsten 2014, og allerede ett år fra lansering hadde kjeden nådd 1 million betalende kunder, over 140 ansatte og salgsflate på over 16.000 kvadratmeter. I juni 2016 var antallet varehus steget til 12. Det stopper ikke med dette – Rusta vokser videre.

JohnnyVaetNordskog_rusta_web_MG_9148

– Så langt har norgeslanseringen vært en braksuksess, etterspørselen etter produkter til lave priser i hjem- og fritidssegmentet overgår forventningene, sier Thomas Erlandsen, daglig leder i Rusta Norge. – Over sommeren fortsetter vi med åpning av 4 nye varehus, og vi vil øke til opp mot 300 ansatte.
Rusta har tatt en tydelig posisjon i markedet, antallet nye varehusetableringer kan øke også utover dette, sier Erlandsen.
Kjeden tar også grep for å sikre ansatte, kunder og verdier, og melder varehusene de har i Oslo og Akershus inn i OHFs ordning for Trygg handel.

Gode kundeopplevelser

– Det er bra at Oslo Handelsstands Forening velger å ta lead i en slik ordning, sier Erlandsen. – Det å jobbe frem positive kundeopplevelser er et av våre fokusområder. Det kan denne ordningen bidra til, Trygg handel er symbolet som viser at vi har orden i eget hus.
Han sier videre at Rusta bruker Trygg handel som et av flere verktøy for å sikre både den gode kundeopplevelsen og det gode arbeidsmiljøet. -Dette bidrar igjen til et positivt resultat, slik at fokus på sikkerhet understøtter den kommersielle virksomheten. Rusta jobber bredt for å sikre kundene, de ansatte, resultatet og den videre ekspansjonen, avslutter han.
Steinar Vadla Risa, trygghetsrådgiver for OHF, sier at Rusta, med sitt engasjement i Trygg handel, viser viktigheten av å ha gode innarbeidede rutiner og instrukser allerede i en oppstartsfase. Alt for mange handelsbedrifter har for lavt fokus på sikkerhetsarbeidet i etableringsfasen. At Rusta tar inn sertifiseringen nå vil også gi en positiv effekt når Rusta skal rekruttere til sine nye varehus, fordi dette viser at bedriftens sikkerhetsarbeid har forankring helt opp til toppledelsen. Det tilkjennegir seriøsitet og gir søkere visshet om at trygghet blir ivaretatt på en god måte. Å ha Trygg handel i verktøykassen gir også effekt på det holdningsskapende arbeid ved at de ansatte blir involvert i sikkerhetsarbeidet. Det gir et godt bidrag til trygg handel og trygg lønnsomhet for bedriften, mener Vadla Risa.

 

JohnnyVaetNordskog_rusta_lo_res_MG_2895Politiet er positive

–Politiet er også meget positive til Trygg handel, fortsetter han, -de berømmer OHFs initiativ som gjør at handelen tar større ansvar for egen sikkerhet.
Trygg handel, OHFs sertifiseringsordning for handels- og servicebedrifter, er en ordning der sertifiserte bedrifter får utlevert oblater som tilkjennegir at man sikrer ansatte, kunder, varer og området.
Ordningen er gratis for medlemsbedrifter, og baseres på at bedriften skal ha utarbeidet egne sikkerhetsrutiner. Ordningen ble etablert som et resultat av medlemmenes ønske om en enkel måte å få synliggjort at bransjen tar sikkerhet på alvor, og at man har fokus på sikring av mennesker og verdier, sier Birgitte Anderson, prosjektleder i OHF.
Følgende krav må være oppfylt før oblatet kan utleveres:

• Bedriften skal ha utarbeidet egne sikkerhetsrutiner
• Fysiske sikringstiltak skal være iverksatt
• Alle medarbeidere skal ha fått tilstrekkelig opplæring og kursing for å ivareta tryggheten
• Det skal være etablert ettervern for medarbeider
• Bedriften skal bidra til felles trygghetstiltak i eget handlemiljø

Informasjon om og søknadsskjema for OHFs Trygg handel kan du laste ned HER

Trygg-handel_oblat-1030x729 (3)