Saker og aktiviteter

Del : fbtw
Styret i Dagligvaregruppen har satt ned prosjektgruppene som arbeider med følgende saker:
Alderskontroll
Felles teknisk løsning for alderskontroll, redusere muligheten for salg av legitimasjonspliktig vare til mindreårige. Prosjektgruppe: Roger Andersen (leder), Marianne Krøtø Andersen og Svein Erik Eidsmo.
Prosjektmål – sikre en tryggere omsetning av produkter med 18 års grense. Utfordringene er at ansatte ikke ber om legitimasjon, kjøpere bruker falsk legitimasjon, og at idkortene er med bilder av dårlig kvalitet.  Det er innledet et samarbeid med HØR (Handelens Ølsalgs råd) i HSH, der det sitter representanter fra alle profilhus og bryggerier. Målet med samarbeidet er å få alle kjeder i Norge til å bruke samme standard for kassarutine ved alderskontroll. Det ble i november 2010 avhold et samarbeidsmøte i HSH sine lokaler, og på møte ble det god stemning for å standardisere rutinene. Det er berammet et nytt møte i januar 2011, der man håper at alle profilhusene er positive til å sette i gang med pilotbutikker.Sikkerhet – anmeldelser av naskeri/tyveri
Elektronisk anmeldelsesskjema fra butikk ved naskeri/tyveri- dagens situasjon i Oslo er enorme mørketall. prosjektgruppe, Janne Holtet Westbye (leder), Thomas Helmersen og Roar Johansen.

Elektronisk anmeldelser, Direktoratet og politiet er kontaktet for avklaring i hvor lang tid det vil ta før elektronisk anmeldelse kan iverksettes for vår næring. Dessverre har dette blitt lovet ferdigstilt lenge, men svaret er fortsatt at dette ligger noe frem i tid. Prosjektgruppen arbeider med å få fortgang i ordningen, samt at det er informert til direktoratet at foreningen ønsker å bidra i selve utformingen for å unngå retur av anmeldelser ved manglende utfylt skjema. Det er inngått samarbeid for å kartlegge reel størrelse for antall anmeldelser nakseri/tyveri, mellom to vaktselskaper og foreningen i 2010. Naskeri-Prosjektet har som hovedmål å fremvise de enorme mørketall som i dag ligger i antall anmeldte naskeri/tyveri fra butikk, og hvilken bistand man får fra politiet. Foreningen har tidligere gjort utvalgsundersøkelser for å kartlegge dette volumet, men gjennom dette prosjektet settes fokus og hjelp til butikkene for å sende inn sine anmeldelser til politiet. Dessverre har mange i handelsnæringen gitt opp å anmelde og politiets statistikk som legger grunnlag for disponering av deres ressurser, er svært lav når det gjelder antall anmeldelser, kun rundt 4500 saker i 2009.Lærlingordningen
Prosjektgruppe: Knut Lislegaard (leder) og John Arne Brennsund. Det skal arbeides for å heve status i dagligvarebransjen, få dagligvare som førstevalg. Prosjektgruppen vil se på mulige løsninger for å gjøre ordningen populær og kjent.

Opplæringskontoret har sammen med OHF oppdatert og korrigert OHFs nettside med link til . Saken er omtalt i flere reportasjer i fagbladene. Prosjektgruppen har stått to dager på stand når Norges Varemesse har arrangert yrkesmesse. De har fått verdifulle kontakter gjennom samtaler med elever og foreldre. Det er lagt stor vekt på å informere og reklamere for salgsfaget. Opplæringskontoret ved Tina har holdt informasjonsmøte for styret i OHF Dagligvaregruppen. Arbeidet med å gjennomføre studietur for lærlinger og årets lærling fortsetter.