Salg av alkohol i julen

Del : fbtw

Hver kommune har en egen forskrift som forteller om salgstider for alkoholholdige drikkevarer i butikk.

I tillegg må butikker følge Alkoholloven og Helligdagsfredsloven. Sistnevnte regulerer åpningstidene i butikk.

Kapittel 3 i Alkoholloven omhandler salg av alkoholholdige drikker, og § 3-7 om tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent.
Hovedregelen er at alkoholsalg kan skje fra klokken 8-18. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre klokken 15. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.
Men kommuner kan bestemme generelt eller for det enkelte salgssted og innskrenke eller utvide salgstiden.
Mange velger å følge «maksimalbestemmelsen» som er til klokken 20 på hverdager og til klokken 18 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.
Hvis vi tar Oslo som eksempel julen 2014, så har kommunen bestemt at salg kan skje fra klokken 9-20 på hverdager og klokken 9-18 på lørdager.
Lille julaften gjelder vanlig salgstid, men på julaften er det begrenset fra klokken 9-15. I romjulen er det forbud 1. og 2. juledag fordi dette er helligdager.
Nyttårsaften er også salgstiden fra klokken 9-15. Og selv om butikker får lov til å holde åpent fra klokken 14-20 de tre siste søndagene før julaften, er det som ellers forbudt å selge alkohol på søndager.