Salg fortau og gate

Del : fbtw

Butikker og kjøpesentre kan søke om å bruke fortau eller gågate utenfor egen virksomhet.

Handelen kan søke om brukstillatelsen dersom det ikke er til hinder for fremkommelighet, trivsel og trygghet.

Det er ulovlig å bruke kommunal grunn til vareutstilling/-salg eller uteservering uten at det er inngått kontrakt med kommunen. Ulovlig bruk bortvises og kan bli anmeldt til politiet.

På privat grunn er det gårdeier som regulerer bruken. På «offentlige» plasser foran bygninger og lignende, er det virksomheten selv som råder grunnen. Det er for eksempel Rådhusforvalteren som disponerer Rådhusplassen.

I Oslo er det bymiljøetaten som driver utleie av areal tilknyttet kommunale torg, fortau og gågater i sentrum. Annet areal forvaltes av den enkelte bydel.

Leie torg, gater og fortau i Oslo