Samuelsons legat

Del : fbtw

Grosserer H. Parr Samuelson og hustru Johanne Birgitte (Gitta) født Frølich sitt legat.

Av legatkapitalens avkastning skal:

a) 4/5 deles ut til menn og kvinner av handelsstanden, i overordnede stillinger, som er bosatt i Oslo eller Drøbak og som på grunn av sykdom, alderdom eller av annen årsak er kommet i økonomiske vanskeligheter. Fortrinnsberettiget uansett yrke og bosted, men ellers under like vilkår, ergrosserer Parr Samuelson og fruens slektninger og slektningers ektefeller.

b) 1/5 deles ut til institusjoner med Guds ords forkynnende formål.

Søknadsskjema sendes ved henvendelse til Oslo Handelsstands Forening v/ Hanne på tlf.: 22 40 34 40.