Schweigaards gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14705
Versjon: 1
Tittel: Schweigaards gate
Tidsrom: 03.04.2018 – 20.04.2018
Tilbakemeldingsfrist: 22.02.2018

 

Arbeidets art:

 

Graving av ny kabelgrøft i eksisterende trasé for innlegg av strøm fra ny trafo. Føringsvei går i fortau fra traforom i Schweigaards gate 34A og frem til kjellervegg i
nybygg i Schweigaards gate 40.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Geomatikk
Planlegger: Geomatikk AS
Plan opprettet dato: 01.02.2018
Kontakt tlf: 09146
Kontakt e-post: kgrav.oslo@geomatikk.no