Seniorklubben Carl Johan

Del : fbtw
Seniorklubben Carl Johan samler personer som har, eller har hatt, tilknytning til dagligvarehandelen i et sosialt og faglig miljø.

Seniorklubben Carl Johan samler personer som har/har hatt mangeårig tilknytning til dagligvarehandelen eller annen varehandel i et sosialt og faglig miljø.

Seniorklubben har sitt utspring fra hyggelige årlige sammenkomster blant aktive dagligvarekjøpmenn i Oslo, en samværsform som startet i 1960-årene. Formell stiftelse av Seniorklubben Carl Johan fant sted under et stiftelsesmøte 4. mai 1982 hvor klubbens vedtekter ble vedtatt.

Som medlemmer kan i dag opptas personer som har/har hatt mangeårig tilknytning til dagligvarehandelen eller annen varehandel i Oslo og Akershus. Det er ingen fastlagt aldersgrense for medlemskap i klubben.

Ved ønsket om mer informasjon om klubben og dens arbeid, og ved ønsket om innmelding, send e-post til Per Gunnar Rasmussen med mailadresse pegura@online.no

Årsplan for 2021:

Justert årsplan for 2021

Myndighetenes forlengede og nye tiltak med sikte på å redusere spredning av Covid 19, har ført til nødvendige endringer i Seniorklubbens aktiviteter. I styremøtet 18. februar ble det derfor utarbeidet en ny aktivitetsplan for 2021. Forhåpentligvis vil smittefaren etter hvert avta slik at denne justerte årsplan vil kunne la seg gjennomføre.

  • 28 april: Årsmøte på restaurant Engebret
  • 9 juni: Dagstur med besøk på Villa Fridheim, Veikåker gård, Kistefos-muséet og med avsluttende middag på Kleivstua
  • 18– 20. august: Noteringstur til Stavanger og til blomsterøya Sør-Hidle med fantastiske Flor og fjære
  • 21 september: Dagstur til Oscarsborg Festning, Konventionsgården i Moss og til Ramme gård.
  • 23 november: Lutefiskaften

Styret i seniorklubben:

  • President: Per Gunnar Rasmussen | pegura@online.no
  • Visepresident: Anne-Marie Hokholt | fhokho@online.no
  • Kasserer: Bjørn Henriksen | b.henriksen@online.no
  • Sekretær: Guri Thorvaldsen | guri@teamenergi.no

Æresmedlemmer:

Ifølge Seniorklubbens vedtekter kan medlemmer som har gjort betydelige tjenester for klubben, utnevnes til æresmedlem.

Finn Muggerud var Seniorklubbens første æresmedlem, utnevnt på årsmøtet i 2007. Finn var gjennom mer enn 50 år en aktiv tillitsmann og leder i en rekke av handelens organisasjoner, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Han var en av stifterne av Seniorklubben Carl Johan og deltok aktivt i klubben til han døde høsten 2019.

Hans Sauro ble utnevnt til æresmedlem på årsmøtet i mars 2011 og fikk overrakt håndlaget hedersdiplom for lang og tro tjeneste

I 1989 ble Hans tildelt OHFs Hederstegn i gull, foreningens høyeste utmerkelse. Sauro begynte sitt private kjøpmannskap i Oslo i 1972 etter 25 år i kooperasjonen, den gang som medlem og senere formann i Oslo Kolonialkjøpmenns Forening. I landssammenheng kom han med i daværende NKLF i 1975. Her var han med frem til 1988, de siste 6 årene som DF’s styreleder.

Sauro var også blant de som gjorde forarbeidene for det som ble HSH i 1990. Han har også vært med i styret i SCJ i 12 år frem til 2009 før han ønsket å trekke seg tilbake etter 4 år som president.

Sauro har hatt en lang rekke tillitsverv og posisjoner innenfor norsk dagligvarehandel og handelens mange samarbeidende organisasjoner i inn- og utland. For dette har han blant annet alle de nordiske lands høyeste utmerkelse innen dagligvarehandelen.

Arnstein Lund ble i april 2014 utnevnt til æresmedlem av Seniorklubben Carl Johan. Utnevnelsen fant sted under en lunsj i forbindelse med et bedriftsbesøk hos Asko i Vestby.

Bakgrunnen for utnevnelsen var det betydelige arbeidet Arnstein har nedlagt gjennom mange år for Seniorklubben Carl Johan. Hans Sauro ga et tilbakeblikk på de mange roller og tillitsverv som Arnstein har hatt i en rekke av handelens organisasjoner.

Som et bevis på sitt æresmedlemskap i Seniorklubben ble det overrakt et diplom utformet av kunstneren Einar Lautin.