Sentrums utvikling må bygge på handel og næringsliv

Sentrums utvikling må bygge på handel og næringsliv! Oslo kommune må høste av de beste erfaringene fra Fredrikstad, New York City og andre byer hvor det har vært gjort vellykkede politiske grep. Vi etterspør vi en plan for mobilitet som gjør bruk av alle transportformer. Les vår høringsuttalelse om omregulering av Oslo sentrum som et ledd … Fortsett å lese Sentrums utvikling må bygge på handel og næringsliv