SERVERINGSGRUPPEN

Oslo Handelsstands Forening organiserer en egen frittstående samarbeidsgruppe for aktører i serveringsbransjen. Dette er en svært viktig næring for byutvikling, sammen med handel. Bransjen reguleres sterkt, og har også sammenfallende behov og interesser med bl.a. dagligvarebransjen.

Det er derfor i OHFs interesse å utvikle mer kunnskap om bransjen og aktører, slik at OHF kan yte medlemsservice og politisk påvirkning i denne bransjen.

 • Gruppen er et rådgivende forum for OHFs serveringspolitikk knyttet til Oslo kommunes råd for serveringspolitikk.
 • Gruppen skal bidra med økt kjennskap og innsats fra OHF i saker knyttet til serveringsbransjen.
 • Gruppen skal sikre at OHF gjennomfører et visst antall aktiviteter for serveringsbransjen, som f.eks. medlemsmøter, bransjerapporter og frokostmøter.

Oslo Handelsstands Forening koordinerer arbeidet og er sekretariat for gruppen:

 • Innkalling og tilrettelegging av møter.
 • Innsamling av data og tilrettelegging av informasjon som grunnlag for beslutninger i gruppen.

Gruppen møtes 4-6 ganger per år.

Deltagere:

 • Gjøran Sæter – adm.dir. i Fursethgruppen
 • Erik Tronbøl – daglig leder og eier i Concept Restaurants
 • Frode Rønne Malmo – daglig leder Mathallen
 • Tore Melgårdshagen – daglig leder ResThon
 • Jens Thorgaard – partner Rekom Gruppen
 • Steinar Paulsrud – partner og etableringssjef Kaffebrenneriet
 • Maria Willumsen – adm.dir. og eier Heim Gruppen
 • Helene Skjenneberg – tidligere Scandic