Sikkerhet i sommer

Del : fbtw
Endringer i sammensetningen av publikum i Oslo sentrum om sommeren, øker behovet for politiets tilstedeværelse og kontakt mellom politi og publikum.
Sentrum politistasjon samarbeider tett med hoteller, vekterselskap og lignende i bykjernen for å trygge sentrumsgatene best mulig.
– I sommer, som vi har sett de siste årene, får vi en oppsving av utenlandske kriminelle i Oslo. Dette tar sentrum spesielt tak i gjennom «Trygg sommer», sa Stømner på frokostmøte hos OHF 20. mai.
Andelen forbrytelser per innbygger er vesentlig høyere i Oslo enn ellers i landet. Det er særlig vinningsforbrytelser som dominerer.

– Den gammeldagse tyven stjal en sjokolade, men nå er volum og verdi mye større. I sum er det et enormt svinn for de som driver handel, sa statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp) på møtet.

Han la til at befolkningsvekst, økt andel utlendinger og bruk av informasjonsteknologi er faktorer som påvirker kriminalitetsbildet.
– Politiet kan ikke bekjempe dette alene. Det er viktig at næringen fortsetter å sikre seg, og at vi politikere tar grep.
Selv om antall lommetyveri gikk ned i fjor, så er det ingen grunn til å være naiv. Stømner understreker at folk må være flinke til å passe på verdisakene sine.
– Jeg kan ikke si noe annet enn at lommetyvene er svært dyktige. De er utspekulerte og vet hvor de skal gå på folk.