OHF kan hjelpe din bedrift med å forbedre sikkerheten. På følgende områder bistår vi, eller formidler relevant kontakt.

Ta kontakt med Anders Bø daglig leder, tlf 99282411, ab@sikkerhetsledelse.no.


Innleid sikkerhetssjef

Har dere behov for en sikkerhetssjef som dekker konflikthåndtering, tyveri, svinn, trusler, ran og ettervern? En innleid sikkerhetssjef vil alltid være tilgjengelig, og dere betaler kun for effektive timer. Din sikkerhetssjef ivaretar:

 • Kontinuitet i det forebyggende arbeidet
 • 24-timers rådgivnings- og utrykningsberedskap for bistand til akutte oppgaver og etablering av ettervern.
 • Utredning av interne misligheter, trusselhåndtering og utpressingssaker.
 • Sikkerhetsvurdering av din butikk.
 • Befaring i din butikk.
 • Utarbeidelse av rapport som beskriver konkrete, anbefalte sikkerhetstiltak.

Ettervern og psykososial støtte

En rådgiver med lang erfaring innen ettervern og psykososial støtte kommer til dere etter ran og andre traumatiske hendelser. Rådgiveren gjennomfører samtaler og utarbeider en rapport med anbefalte tiltak til rabatterte priser. Denne tjenesten kan også knyttes til vår beredskapstjeneste som vil sikre dere 24-timers rådgivning og utrykningsberedskap. All råd og støtte per telefon er inkludert i månedabonnementet.


Kurs

OHF tilbyr flere kurs innen sikkerhet og arbeidsmiljø som HMS for ledere, verneombud – grunnkurs i arbeidsmiljø, ransforebygging med praktisk øvelse, konflikthåndtering, svinnkurs, beredskap og kriseledelse.

Vi kan også skreddersy interne kurs i samarbeid med bedriften etter avtale.

Beredskap 24/7 – tilbud til OHFs medlemmer

Vår samarbeidspartner innen sikkerhet og beredskap Sikkerhetsledelse AS, etablerte i 2005 en egen beredskapstjeneste for sine kunder. Vi lanserer nå et spesialtilbud til dere som medlem av OHF.


Hva er beredskap 24/7?

En abonnementstjeneste som omfatter 24-timers rådgivnings- og utrykningsberedskap, alle dager/hele året, og som dekker:
1. Akutt sikkerhets- og beredskapsfaglig bistand: Vakthavende svarer på oppdukkende spørsmål og problemstillinger, yter rådgivning og bistår med å få på plass tiltak for å forebygge og redusere konsekvensene ved en trusselsituasjon/uønsket hendelse. Iverksetter varsling og innkaller beredskapsgruppen. Ivaretar tett dialog med Politiet.
2. Oppfølging, psykososial støtte og ettervern ved ulykker, voldshandlinger og andre former for traumatiske hendelser: Vakthavende varsler ledelsen i deres virksomhet etter en egen tiltaksplan, gjennomfører støttesamtaler med involverte ansatte, herunder eventuell støtte for familie og pårørende. Dette sikrer at akutte tiltak blir ivaretatt på en profesjonell måte.
3. Støtte for kriseledelsen: Ressurs med spesialisering innen kriseledelse og erfaring fra reelle krisehendelser, bistår ledelsen i deres virksomhet i en krisesituasjon. Sørger for at prioriteringer og valg av tiltak blir ivaretatt, slik at skade og tap reduseres og at omdømmekapitalen blir sikret.


Fordelene med beredskap 24/7

Alltid fri rådgivning pr telefon.

Gratis opplæring «Trygghet og trivsel» i OHFs lokaler. Gjennomføres årlig som felleskurs for medlemmene. Opplæringen går over 2 timer og inneholder:

 •  Konflikt- og trusselhåndtering: Hvordan forebygge og hva gjør vi dersom…? Vi tar ut scenarioer som er relevante for deltagerne.
 •  Belastning og ettervern: Normale reaksjoner etter traumatisk opplevelse. Kollegastøtte og samtaleprosess.
 •  Arbeidsmiljø og trivsel – fra mottak første arbeidsdag til siste arbeidsdag: Hvordan ivareta et godt samhold samtidig som vi bygger opp en prestasjonskultur? Enkle metoder og «verktøy» gjennomgås.
 •  Alltid tilgang på spesialister innen sikkerhet og beredskap.
 •  Vakthavende er ressursen som svarer på telefonen når dere ringer inn og som også følger dere opp og utfører de akutte tiltakene.
 •  Ressursene som utfører beredskapstjenesten vil umiddelbart etter avtaleinngåelse sette seg grundig inn i deres virksomhet, trusselbildet og aktuelle behov.
 •  Tilgang på utvidet støtte fra psykologer og medierådgivere med spesialkompetanse innen krisekommunikasjon, dersom dere i en krisesituasjon får behov for det.

Pris

Pris oppgis på forespørsel for deres virksomhet, basert på antall butikker/enheter.

Kompetanse og erfaring

Ressursene som utfører beredskapstjenesten har spesialkompetanse fra Politiet og har inngått i myndighetenes utrykningsenhet ved kriser i utlandet. De har lang erfaring med ledelse og håndtering av reelle kriser, både fra Politiet, i forskjellige sikkerhets- og beredskapsfunksjoner og som ressurser for Sikkerhetsledelse sine beredskapskunder.

Kontakt oss i dag

Ta kontakt med OHF, tlf 22403440 eller daglig leder Anders Bøe, Sikkerhetsledelse AS, anders@sikkerhetsledelse.no, tlf 99282411, for å avtale et kort og effektivt informasjonsmøte.