Siv Jensen hos OHF

Del : fbtw

? Vi må vurdere rammevilkår, og sørge for at det er enkelt å drive næringsvirksomhet i Norge. Vi er alle avhengige av en velfungerende handelsnæring, enten direkte som arbeidsplass eller indirekte som forbruker, sa Jensen.

Hun sa at de vil lytte til næringens synspunkt og ta med seg forslag i arbeidet med å forenkle og forbedre hverdagen til næringsdrivende.
? Produktiviteten i Norge avgjør hvor stort eller lite handlingsrom vi har. Evnen til å vokse bestemmer velferdsutviklingen. Vi trenger en mer robust og konkurransedyktig økonomi med tanke på morgendagen.
Hun viste til at Danmark kunne tilby innbyggerne gratis kollektivtrafikk eller bygge ni store sykehus årlig, dersom de hadde hatt samme produktivitet som Sverige.
? På grunn av en god oljesmurt økonomi, så har vi dessverre unngått nødvendige reformer. Norsk økonomi er ikke i krise, men kan få problemer, hvis ikke vi bruker folk sine skattepenger på en ordentlig måte.