Siv Jensen om Norge i 2016

Del : fbtw

– Vi trenger annen type næringsvirksomhet i Norge fremover. Det tar tid å omstille oss, sa finansminister Siv Jensen da hun gjestet OHFs frokostmøte.

Fallende oljepris, uro i verdensøkonomien og økt arbeidsledighet i deler av landet, preger norsk økonomi og slår bekymringsfullt ut i befolkningen.

Vil ha flere gründere

– Norsk økonomi er robust, men vi er inne i en krevende omstilling og trenger tidsriktige arbeidsplasser som er lønnsomme. Ruskevær byr ikke bare på utfordringer. Det åpner for muligheter også, sa Siv Jensen til en fullsatt Heftyesal hos OHF.

9 av 10 nordmenn er ansatt i en bedrift, og andelen gründere er lav. Finansministeren håper omstillingen medfører at gründerandelen går opp og gjør næringslivet mer variert.

Gunnar Larssen og Siv Jensen (3)

OHFs Gunnar Larssen i samtale med finansminister Siv Jensen.

Permittering er falsk trygghet

Finansministeren snakket om en kortsiktig tiltakspakke for å bremse ledighetsutviklingen, og langsiktige investeringer i infrastruktur, kunnskap og forskning, samt skatt for å klare omstillingen.

– Når olje- og gassektoren skal slankes, blir permitteringer falsk trygghet. Dette er for eksempel ingeniører som skal jobbe med noe annet, og vi må tilrettelegge for omskolering og tilleggsutdanning.

Varehandelen er viktig

Flere i salen påpekte at man bør se til varehandelen når det er snakk om utvikling og omstilling, og Siv Jensen er ikke i tvil om bransjens betydning.

– Jeg bruker gjerne ett minutt på å fremsnakke dere. Varehandelen sysselsetter veldig mange og utgjør en betydelig del av verdiskapningen. Det er en viktig arbeidsplass, og vi må ha fokus på gode og forutsigbare rammebetingelser, samt like konkurransevilkår.