Sju største kjøpesentre fra Thon

Del : fbtw

Svekket norsk økonomi påvirker omsetningen i liten grad, skriver Olav Thon Gruppen, som har Norges sju største kjøpesentre.

Ferske tall for 2015 viser at Sandvika Storsenter i Bærum fortsatt er landets største kjøpesenter med en omsetning på 3,27 milliarder kroner i fjor.

Strømmen over 3 milliarder

Tron Harald Bjerke, konserndirektør Eiendom.

Tron Harald Bjerke, konserndirektør Eiendom.

Deretter følger Lagunen Storsenter i Bergen og Strømmen Storsenter i Skedsmo. Sistnevnte er Norges største målt i antall butikker og nådde for første gang en omsetning over 3 milliarder kroner.

Det sterke oljeprisfallet, økt arbeidsledighet og usikkerhet for egen økonomi, har ikke påvirket detaljhandelen i Thons sentre noe særlig.

– Fra tidligere perioder med svak norsk økonomi og usikkerhet, har vi ikke sett svekkelser i detaljhandelen. Vi ser derfor fortsatt for oss en god utvikling i norsk detaljhandel også i 2016, sier Tron Harald Bjerke, konserndirektør Eiendom.

 

Black Friday 2015 Sandvika Storsenter Olav Thon Gruppen

Folk stod i kø før Sandvika Storsenter hadde åpnet. Foto: Olav Thon Gruppen.

Storo, Ski og Jessheim

Vi kan legge til enda tre sentre i OHFs dekningsområde fra gruppens topp 10: Storo Storsenter er landets sjuende største, mens Ski Storsenter og Jessheim Storsenter har 8. og 10. plass.

Handelen i desember (julehandelen) økte med 2,1 % for Thons sentre. Tallene var svake for første del av desember, etter en svært god avslutning på november med Black Friday. Siste uke før julaften og romjula hadde gjennomgående gode økninger.

96 kjøpesentre

Olav Thon Gruppen inklusive datterselskapet Amfi Drift AS eier eller forvalter ved årsskiftet 96 kjøpesentre i Norge. Av disse er 69 hel/deleide og 27 forvaltet.

Totalomsetningen i Norge ble 62.54 milliarder kroner, noe som er en økning på 4,1 % fra 2014. Korrigert for utvidelser, anslås økningen på sammenlignbare arealer å være ca. 3,3 %.

Grensehandelsentre øker

De svenske kjøpesenterne omsatte totalt for 11.25 milliarder svenske kroner, noe som er en økning på 4,4 % fra 2014. Grensehandelsentrene har hatt en økning med totalt 6 %.

Den norske kronen har svekket seg betydelig gjennom året og medførte at grensehandelen flatet ut en del mot slutten av året.