Skeptisk til helseministerens forslag om nøytrale tobakkspakker

Del : fbtw

– Hvor langt skal man gå i å regulere lovlige varer før man tar steget helt ut og forbyr dem?, spør næringspolitisk direktør i OHF, Jon Anders Henriksen, seg.
Han mener forslaget hadde fortjent en bedre utredning, og frykter flere smuglervarer og falske produkter.

Det var i går helseministeren la fram forslaget om at alle røyk- og snuspakker skal bli like og uten logo. Dette skal sørge for at barn og unge blir mindre fristet til å begynne med tobakk.
Forslaget innebærer at alle røykpakker og snusbokser skal ha lik utforming og skrift, og det skal bli forbudt med produsentlogo på produktene.

– Tobakkspakkene er en reklamekanal. Vi vet at unge blir påvirket av emballasjen. Snusboksen har blitt et uttrykk for identitet og ligger ved siden av iPhonen, sier helse- og omsorgsministeren til Finansavisen.
På spørsmål om hvorfor ikke minsiteren like godt forbyr tobakk, svarer han: – Nei, det er mange mennesker som bruker tobakk i dag. Et forbud ville vært et for dramatisk inngrep. Vårt forslag er godt fordi det ikke begrenser den enkeltes valgfrihet.

I følge Finansavisen publiserte universitetet i Zürich i fjor en rapport som konkluderer med at konseptet, som er prøvd ut i andre land, ikke har hatt noen effekt på antallet unge røykere.

Som OHF mener også Norwegian Anti Counterfeit Group (NACG) at forslaget vil føre til en vekst i omfanget av falske sigaretter.

– Falske sigaretter er på få år blitt stadig mer synlige i Norge. Ved å innføre nøytrale tobakkspakninger kan vi vente oss en betydelig økning i falske sigaretter. Kjøperne vet ikke hva de røyker når de røyker falske sigaretter. Helseministeren burde skrote forslaget, sier styreleder i NACG, Christoffer Vedal, til Finansavisen.

Også Virke og Dagligvvareleveradørenes forening er skeptiske til forslaget.
Direktør i Virke, Torstein Schøder, mener forslaget burde kommet samtidig med tiltak for å bekjempe illegal handel.