Oslo må være en moderne storby med tilsvarende byliv

Del : fbtw

OHF krever ny politikk for skjenking, slik at butikker og næringsdrivende kan skape mer byliv. Oslo sentrum utfordres av mange forhold som gir krevende konkurranseforhold for lokale handelsvirksomheter. Både mobilitet, skatt, klima, miljø, internasjonalisering, digitalisering og lokal politikk påvirker konkurranseevnen og lønnsomheten til OHFs medlemmer.

Derfor må vi støtte næringsdrivende som tenker nytt, og som ønsker å gjøre byen enda mer attraktiv.

Vi ber Oslo kommune om å endre dagens regel i Alkoholpolitisk handlingsplan (pkt. 5.4.2) og dermed sikre at seriøse forretninger som kan servere lav-alkoholholdig drikke (vin) til sine kunder. Virksomheter som Follestad, som retter seg mot et voksent publikum, og som ønsker å bidra til at Oslo blir stadig mer internasjonal i sitt uttrykk, må støttes i sin utvikling.

Idag erfarer de det motsatte, nemlig at kommunen hindrer dem i å skape et kundevennlig tilbud.

Oslo kommune vil endre Oslo sentrum i retning en bilfri by, en grønn by og en attraktiv by. Da må også Oslo kommune støtte opp om det næringsliv som ønsker å satse. Follestads søknad med en vinbar – K22 Vinbar AS – må få innvilget skjenkebevilgning.

OSLO HANDELSSTANDS FORENING

Kontakt:

Jon Anders Henriksen, tlf 90 700 726

Pressemelding OHF Desember 2018: Skjenkeregler for butikker må endres

Fra Oslo kommunes alkoholpolitiske handlingsplan:

5.4.2 Tiltak: Skjenkebevilling til ordinære serverings- og skjenkesteder

Skjenkebevilling skal som hovedregel ikke gis til virksomheter som ikke er rene serverings- og skjenkesteder.

Det kan imidlertid innvilges skjenkebevilling i enkelte tilfeller, for eksempel til teatre, museer, konsertsteder og lokaler hvor det er kombinert butikk og serveringssted. For eksempel vil innvilgelse av skjenkebevilling til et kombinert serverings- og butikklokale forutsette at butikkens matvarer har en nær og naturlig sammenheng med skjenkevirksomheten.

Kommunens avgjørelse av slike søknader vil bli tatt på bakgrunn av en konkret og helhetlig vurdering av opplysninger om virksomheten gitt av søker, innhentet fra andre offentlige instanser i forbindelse med søknadsbehandling eller som fremkommer av for eksempel virksomhetens markedsføring. Opplysninger om virksomhetens konsept vil særlig være av interesse.

Fra Follestads intervju i Aftenposten om skjenkebevilgning til K22 Vinbar (også gjengitt i pressemelding):

Siden 1923 har Follestad vært et kjent trekk i bybildet. Butikken markerte seg ved å ha klær til menn i alle størrelser og fasonger. Men det var før. Nå er den tidligere elitt satte kjeden, som har ti butikker i Oslo-området, blitt yngre og mer trendy. Den er opptatt av å følge med på internasjonale trender. Ikke minst skal det manifesteres i kjedens nye flaggskip i Kongens gate. Midt i lokalet troner en stor bardisk. Og den er der ikke til pynt.

Shoppingopplevelse

– På sikt er målet at kundene skal kunne nyte en cocktail eller et glass vin mens de handler. Vi jobber rett og slett mot å åpne en egen vin- og cocktailbar midt i lokalet for å kunne differensiere oss fra den allerede eksisterende shoppingopplevelsen Oslo har å by på. Dette er et konsept som har hatt stor suksess i utlandet, men som enda ikke har satt sin fot i Norge. Det er på tide, synes butikksjef Robin Dall i en pressemelding.

Internasjonalt

– Vår søknad bunner i et ønske om å utvide butikkonseptet. Det er en trend i alle store byer. Å ha en liten bar midt i butikken er ikke noe vi har funnet opp, det er en idé som har slått an mange steder og som vi ønsker å hente h jem. Kunder som kanskje bruker et par timer på å finne nye klær, setter pris på mulighetene til å sette seg ned med en forfriskning, sier Dall, som innser at søknaden kanskje er grensesprengende.

– Bortsett fra én butikk, som begynte som skjenkested og flyttet inn klærne etterpå, tror jeg ikke det er mange butikker med skjenkebevilling. Jeg håper vi blir én, og at vi kan bidra til å skape mer liv i et sentrum som det ser ut som om politikerne prøver å legge øde, sier Dall.